กกต.ย้ำส่งผู้สมัคร ส.ส.ทำตามกฎหมายพรรคการเมือง

กกต.ย้ำส่งผู้สมัคร ส.ส.ทำตามกฎหมายพรรคการเมือง

กกต.ย้ำส่งผู้สมัคร ส.ส.ทำตามกฎหมายพรรคการเมือง

รูปข่าว : กกต.ย้ำส่งผู้สมัคร ส.ส.ทำตามกฎหมายพรรคการเมือง

กกต.ย้ำพรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย

วันนี้ (12 ก.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ออกเอกสาร ย้ำให้พรรคการเมืองที่จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

โดยเอกสารระบุว่า การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง  กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอแจ้งขั้นตอนและวิธีการการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 เมื่อมีกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
 
1. พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างในเขตเลือกตั้งใดต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งนั้น 

2. การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างจากสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งใด พรรคการเมืองต้องสรรหาจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดและการสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น
 
3. ให้หัวหน้าพรรคการเมืองออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐมนั้น ตามขั้นตอนต้องรอคณะรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีกาให้จัดการเลือกตั้งก่อน จากนั้น กกต.จะกำหนดวันเลือกตั้ง อยู่ในกรอบ 45 วันนับแต่วันที่มีการลาออกของ ส.ส.

 

กลับขึ้นด้านบน