ฝ่ายค้าน ยื่นขอเลื่อนระเบียบวาระศึกษาแก้ รธน.

ฝ่ายค้าน ยื่นขอเลื่อนระเบียบวาระศึกษาแก้ รธน.

ฝ่ายค้าน ยื่นขอเลื่อนระเบียบวาระศึกษาแก้ รธน.

รูปข่าว : ฝ่ายค้าน ยื่นขอเลื่อนระเบียบวาระศึกษาแก้ รธน.

หมอชลน่าน พรรคเพื่อไทย ชี้ว่า ฝ่ายค้านเตรียมขอเลื่อนระเบียบวาระศึกษาแก้ไข รธน. ขึ้นมาบรรจุเป็นเรื่องแรก ในสมัยการประชุมหน้า พร้อมยืนยันอภิปรายปมถวายสัตย์ปฏิญาณ ฝ่ายค้านไม่แตะเรื่องเกี่ยวข้องกับสถาบัน

วันนี้ (13 ก.ย.2562) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เพื่อเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมเลื่อนเอาญัตติการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขึ้นมาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้เป็นเรื่องแรกในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมหน้า เพราะขณะนี้สภามีเรื่องด่วนค้างอยู่ถึง 22 เรื่อง

ส่วนญัตติการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญขอพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคที่เตรียมเสนอนั้น ยืนยันว่า ไม่จำเป็นต้องรอพร้อมกัน เพราะสามารถยื่นได้เลย เมื่อมีญัตติหลักอยู่แล้ว ก็นำมาพิจารณารวมกันได้เลย ยืนยันว่าญัตติดังกล่าวเป็นการศึกษาไม่ใช่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นพ.ชลน่าน ยังกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนว่า แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่องนี้ แต่ยังเหลือเรื่องที่จะต้องอภิปรายตัวนายกรัฐมนตรีอีกจำนวนมาก แต่จะไม่แตะต้องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเด็ดขาด จะมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบที่มีต่อประชาชนจากการใช้อำนาจรัฐเท่านั้น

นอกจากนี้ การที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเรื่องการถวายสัตย์เป็นเรื่องเฉพาะรัฐบาลกับพระมหากษัตริย์ ซึ่งไม่มีองค์กรใดสามารถตรวจสอบได้ แต่หากตีความอีกด้านหนึ่ง กลับเป็นผลดีต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ในเรื่องที่เป็นประเด็นการเมืองให้สภาผู้แทนราษฎรที่มีหน้าที่ตรวจสอบทำได้

กลับขึ้นด้านบน