การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย วันรพี ปี 2562 นิสิตจุฬาฯ-นักเรียน รร.เทพศิรินทร์ ชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย วันรพี ปี 2562 นิสิตจุฬาฯ-นักเรียน รร.เทพศิรินทร์ ชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย วันรพี ปี 2562 นิสิตจุฬาฯ-นักเรียน รร.เทพศิรินทร์ ชนะเลิศ

รูปข่าว : การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย วันรพี ปี 2562 นิสิตจุฬาฯ-นักเรียน รร.เทพศิรินทร์ ชนะเลิศ

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ชิงแชมป์ประเทศไทย เนื่องในวันรพีประจำปี 2562

วันนี้ (14 ก.ย.62) ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกาเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) รอบชิงชนะเลิศ โดยสำนักงานศาลยุติธรรม จัดขึ้น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษา

นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกาเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฯ ประจำปี 2562

นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกาเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฯ ประจำปี 2562


นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกา กล่าวว่า การแข่งขันการตอบปัญหากฎหมาย เป็นกิจกรรมที่สำนักงานศาลยุติธรรม จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ 2554 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระองค์เจ้ารพีพัฒศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อการเผยแพร่พระประวัติและพระกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่าน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวัน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไปศึกษาค้นคว้าจนมีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่สำคัญและมีความสนใจศึกษากฎหมายมากขึ้น 

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา  โดยจัดให้มีการแข่งขัน 2 รอบ คือรอบคัดเลือก ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในส่วนภูมิภาค แบ่งตามเขตอำนาจศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ทั้ง 9 ภาคและมีการแข่งขันในส่วนกลางกรุงเทพมหาคร  มีทีมที่เข้าร่วมโครงการทั้งประเทศรวม 453 ทีม ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 315 ทีม และอุดมศึกษาจำนวน 138 ทีม ซึ่งมีทีมชนะผ่านเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 64 ทีม

ทีมแข่งขันระดับอุดมศึกษาร่วมรับรางวัล

ทีมแข่งขันระดับอุดมศึกษาร่วมรับรางวัล


ขณะที่รอบชิงชนะเลิศ ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นในวันนี้แล้ว โดยทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทีม A ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกาและใบประกาศเกียรติคุณ

ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทีม B ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชยได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีมA ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและใบประกาศเกียรติคุณ

ทีมแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมรับรางวัล

ทีมแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมรับรางวัล


ขณะที่ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับถ้วยพระราชทานฯ ทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาทและใบประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่โรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกาและใบประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนคำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 60,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล1 ต.ท่าตะเภา จังหวัดชุมพร และ โรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการ สํานักงานศาลยุติธรรมและใบประกาศเกียรติคุณ

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน