เช็กรายชื่อ กมธ.วิสามัญศึกษาควบคุมสารเคมีเกษตรฯ

เช็กรายชื่อ กมธ.วิสามัญศึกษาควบคุมสารเคมีเกษตรฯ

เช็กรายชื่อ กมธ.วิสามัญศึกษาควบคุมสารเคมีเกษตรฯ

รูปข่าว : เช็กรายชื่อ กมธ.วิสามัญศึกษาควบคุมสารเคมีเกษตรฯ

เปิดรายชื่อ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม 44 คน พบโควต้าครึ่งต่อครึ่ง "ภท. - อนค." เสนอชื่อนักวิชาการและเครือข่ายฯ กลุ่มสนับสนุนแบนสารฯ พร้อมประชุมนัดแรก 17 ก.ย. นี้


เปิดรายชื่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม หลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2562 มีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ 399+1 เสียง (นายระวี มาศฉมาดล พรรคพลังธรรมใหม่ ใช้สิทธิออกคะแนนเสียงเพิ่มด้วยวาจา) เห็นชอบให้ตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นการพิจารณารวมญัตติในทำนองเดียวกันรวม 7 ญัตติ (ผ่านฉลุยทั้งสภาฯ ตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหาสารเคมีเกษตร)


สำหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดดังกล่าว มีทั้งสิ้น 44 คน ประกอบไปด้วยสัดส่วนจากพรรคการเมือง 39 คน และสัดส่วนจากคณะรัฐมนตรี 5 คน

เป็นที่น่าสังเกตว่า มีรายชื่อของนักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาชนที่สนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ถูกเสนอชื่ออยู่ในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดดังกล่าวด้วย เช่น รศ.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล นักวิชาการ ม.นเรศวร เจ้าของงานวิจัยการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อม และ น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ที่ถูกเสนอโดยพรรคอนาคตใหม่

นอกจากนี้ ยังมี ศ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรรมการวัตถุอันตราย และนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) ที่ถูกเสนอโดยพรรคภูมิใจไทย
 


เช็กรายชื่อ 44 กมธ.ศึกษาแบนสารเคมีฯ

พรรคเพื่อไทย

 1. ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช
 2. นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ (รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 3. พ.ท.นราวิทย์ เปาอินทร์
 4. นายชวลิต วิชยสุทธิ์
 5. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
 6. นายอนันต์ ศรีพันธุ์
 7. นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
 8. นางสิรินทร รามสูต
 9. นายปลอดประสพ สุรัสวดี
 10. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
 11. นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์

พรรคพลังประชารัฐ ชาติพัฒนา พลังท้องถิ่นไทย และรวมพลังประชาชาติไทย

 1. นายอนันต์ ผลอำนวย
 2. น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
 3. นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข
 4. นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ
 5. นายสัญญา นิลสุพรรณ
 6. น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย
 7. นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์
 8. นายสุรชาติ ศรีบุศกร
 9. นายปริญญา ฤกษ์หร่าย
 10. นายระวี มาศฉมาดล
 11. น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ 

พรรคอนาคตใหม่

 1. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
 2. นายอนุกูล ทรายเพชร
 3. นายเอกภพ เพียรพิเศษ
 4. รศ.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
 5. น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์
 6. นายนิติพล ผิวเหมาะ

พรรคประชาธิปัตย์

 1. นายอิสสระ สมชัย
 2. นายอันวาร์ สาและ
 3. นายชัยชนะ เดชเดโช
 4. นายธนิตพล ไชยนันทน์

พรรคภูมิใจไทย

 1. ศ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
 2. รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
 3. นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
 4. นายชาดา ไทยเศรษฐ์

พรรคชาติไทยพัฒนา

 1. นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา

พรรคเสรีรวมไทย

 1. นางปิยะศิริ นาโคศิริ

พรรคประชาชาติ เศรษฐกิจใหม่ เพื่อชาติ และพลังปวงชนไทย

 1. นายอนุมัติ ซูสารอ

คณะรัฐมนตรี

 1. นายถาวร เสนเนียม
 2. น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์
 3. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
 4. นายดำรงค์ พิเดช
 5. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์


โดยที่ประชุม มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 60 วัน โดยมีกำหนดการประชุมนัดแรก วันอังคารที่ 17 ก.ย.2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ผ่านฉลุยทั้งสภาฯ ตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหาสารเคมีเกษตร 

ผู้ตรวจฯ ส่งหนังสือถึงนายกฯ ขีดเส้นแบนพาราควอตสิ้นปี 62

"มนัญญา" ย้ำเลิกสารเคมีเกษตรอันตรายแน่! ปลายปีนี้

ให้กำลังใจ "หมอธีระวัฒน์" หลังจุฬาฯสอบ กรณีเสนอแบนสารเคมี

 

 

กลับขึ้นด้านบน