โพลชี้ปัญหาเศรษฐกิจ-การทำงาน ทำให้คนไทยนอนไม่หลับ

โพลชี้ปัญหาเศรษฐกิจ-การทำงาน ทำให้คนไทยนอนไม่หลับ

โพลชี้ปัญหาเศรษฐกิจ-การทำงาน ทำให้คนไทยนอนไม่หลับ

รูปข่าว : โพลชี้ปัญหาเศรษฐกิจ-การทำงาน ทำให้คนไทยนอนไม่หลับ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจปัญหาการนอนคนไทย พบประชาชนร้อยละ 60.1 ระบุเมื่อถึงเวลานอนต้องใช้เวลานานกว่าจะนอนหลับ ส่วนปัญหาอื่นที่ทำให้นอนไม่หลับ อันดับแรก คือปัญหาเศรษฐกิจ ขัดสนเงินทอง รองลงมาเป็นปัญหาการทำงาน

วันนี้ (16 ก.ย.2562) ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยว่า ผลสำรวจภาคสนามเรื่องปัญหาการนอนคนไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,109 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน พ.ศ.2562 พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.1 ระบุเมื่อถึงเวลานอนต้องใช้เวลานานกว่าจะนอนหลับ รองลงมา คือร้อยละ 48.2 ระบุตื่นก่อนเวลาที่ตั้งใจจะตื่นนอน และร้อยละ 34.5 ระบุมีปัญหาสะดุ้งตื่นขณะหลับไปแล้ว นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.9 ระบุในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเคยตื่นขึ้นมา ปวดคอ ปวดหลัง ปวดชาเมื่อยตามตัว ในขณะที่เพียงร้อยละ 9.1 ไม่เคยมีปัญหา


"ที่รองนอน-ฟูก-หมอน" มีส่วนทำให้เกิดปัญหาการนอน


ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 96.5 ระบุ ที่รองนอน ฟูก หมอน มีส่วนทำให้เกิดปัญหาการนอน ส่วนอีกร้อยละ 3.5 ระบุว่าไม่มี อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.5 สนใจที่นอนยางพารามากกว่าที่นอนที่เป็นโฟม เพราะที่นอนยางพาราทำมาจากธรรมชาติ ขณะที่ที่นอนโฟมทำมาจากสารสังเคราะห์ต่างๆ ขณะที่ร้อยละ 12.5 สนใจที่นอนเป็นโฟมมากกว่าเพราะให้ความรู้สึกนุ่มกว่า และเมื่อถามถึงปัญหาอื่นๆ เพิ่มเติมที่ทำให้นอนไม่หลับนอกจากสาเหตุจากที่รองนอน ฟูกและหมอนแล้วพบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 47.3 ระบุปัญหาเศรษฐกิจ ขัดสนเงินทองเป็นสาเหตุทำให้นอนไม่หลับ รองลงมาคือร้อยละ 45.2 ปัญหาการทำงาน ร้อยละ 30.5 ปัญหาสภาพแวดล้อม ร้อยละ 20.6 ปัญหาการเมืองและร้อยละ 13.9 ปัญหาในชุมชน ตามลำดับ

 แนะรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าการเมือง


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ปัญหาการนอนคนไทยเป็นปัญหาใหญ่ เพราะเท่าที่มีข้อมูลเคยพบว่าการนอนเป็นปัจจัยสำคัญทำให้คนมีความสุขสูงมาก แต่เมื่อคนไทยเกิดปัญหานอนไม่หลับ จึงจำเป็นต้องดูหลายๆ ปัจจัยและโพลนี้ชี้ให้เห็นว่านอกจากที่รองนอน ฟูก หมอนเป็นสาเหตุสำคัญแล้วยังมีปัญหาเศรษฐกิจ การทำมาหากินขัดสนมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ปัญหาในที่ทำงาน ปัญหาตกงาน ปัญหาสภาพแวดล้อม และความเบื่อหน่ายต่อการเมืองที่ทำให้คนไทยคาดหวังสูง แต่เข้ามาก็มีแต่ความขัดแย้งยังไม่มีผลงานช่วยแก้ความเดือดร้อนของประชาชนชัดเจน ดังนั้น ถ้าจะเพิ่มความสุขให้คนไทย รัฐบาลอาจจะให้ความสนใจสนับสนุนให้คนไทยมีปัจจัยเกื้อหนุน “ความสุขจากการนอน” ให้มากขึ้น คือเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าปัญหาการเมืองตามผลโพลที่ค้นพบล่าสุด และสนับสนุนทำให้ประชาชนมีที่รองนอน ฟูก หมอน ที่นอนที่เอื้อต่อความสุขของคนไทย

กลับขึ้นด้านบน