กรมขนส่งฯ ตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะวันแรก

กรมขนส่งฯ ตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะวันแรก

กรมขนส่งฯ ตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะวันแรก

รูปข่าว : กรมขนส่งฯ ตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะวันแรก

กรมการขนส่งทางบก กำหนดจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศทุกเส้นทาง โดยต้องนำเข้าตรวจทุกๆ ระยะทาง 90 กม. เริ่มวันนี้ (16 ก.ย.) เป็นวันแรก

วันนี้ (16 ก.ย.2562) นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกในการตรวจรถและพนักงานขับรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผู้ขับขี่ และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย บริเวณจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point) ทุกๆ ระยะทาง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศ

โดยร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง และบริษัท ขนส่ง จำกัด ซึ่งทุกจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะจะดำเนินการต่อเนื่องทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้ประกอบการขนส่งประจำทางและไม่ประจำทางละเลย ไม่นำรถเข้ารับการตรวจความพร้อม จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522

 

สำหรับจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะจะตรวจพนักงานขับรถ ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ ต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภทรถ คุมเข้มชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถ และตรวจรถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง

พร้อมมั่นใจว่า มาตรการตรวจรถโดยสารสาธารณะจะเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการขนส่งให้ควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยของรถและอุปกรณ์ส่วนควบ และการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันและลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ

 

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะภายใน 3 เดือน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการนำรถโดยสารและพนักงานขับรถเริ่มทยอยเข้ารับการตรวจสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่อง

โดยพบรถโดยสารผ่านเกณฑ์การตรวจสภาพ จำนวน 7,632 คัน ส่วนรถที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพ กำชับให้แก้ไขปรับปรุง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับระบบห้ามล้อ ค่าควันดำเกินมาตรฐาน รวมถึงพบการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ หรือส่วนควบของรถก่อนได้รับอนุญาต โดยกำชับให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถนำรถกลับไปแก้ไขและให้นำรถมาตรวจสภาพใหม่อีกครั้งภายใน 15 วัน

 

 

กลับขึ้นด้านบน