"ทล. - ทช." รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 5 จังหวัด สัญจรผ่านไม่ได้ 36 สายทาง

"ทล. - ทช." รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 5 จังหวัด สัญจรผ่านไม่ได้ 36 สายทาง

"ทล. - ทช." รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 5 จังหวัด สัญจรผ่านไม่ได้ 36 สายทาง

รูปข่าว : "ทล. - ทช." รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 5 จังหวัด สัญจรผ่านไม่ได้ 36 สายทาง

ทล. - ทช. รายงานสถานการณ์น้ำท่วม จ.อุบลราชธานี บางจุดคอสะพานขาด ส่วน จ.ปราจีนบุรี จ.ตราด รถผ่านได้แต่ไม่สะดวก

วันนี้ (16 ก.ย.2562) กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 5 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ และ ตราด จำนวน 16 สายทาง ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 6 แห่ง


จ.อุบลราชธานี


1. ทล.24 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 418 – 420
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 85 ซม. ใช้ทางเลี่ยงเลี้ยวขวา ทล.231 ไป อ.เมืองอุบลราชธานี
2. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 4+929 (สะพานห้วยเรือ)
- คอสะพานชำรุดปิดการจราจร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
3. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ ช่วงกม.ที่ 14 – 15
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 - 80 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
4. ทล.2408 ตอน นาคำใหญ่ – โพนเมือง ช่วงกม.ที่ 14 – 18
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 – 20 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
5. ทล.2412 ตอน ท่าวารี – ท่าศาลา ช่วงกม.ที่ 9 – 10
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 20 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

จ.ศรีสะเกษ


1. ทล.2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย ช่วงกม.ที่ 12 - 16
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 78 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง วางแนวคอนกรีตแบริเออร์กั้นน้ำ ให้เป็นแนวเส้นทางในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทาง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

 

ด้านกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่า วันที่ 16 ก.ย.2562 เวลา 08.00 น. มีถนน ทช.ประสบอุทกภัย 3 จังหวัด (ร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี,ยโสธร) ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 43 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 36 สายทาง ดังนี้

จ.ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 10 สายทาง สามารถผ่านได้ 5 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 5 สายทาง

- รอ.4078 แยก ทล. 2046 - บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ
- รอ.5069 แยก ทช.รอ.2027- บ้านโพธิ์ตาก อ.เสลภูมิ
- รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร รอ.4026 แยก ทล.2044 บ้านบัวคำ อ.เชียงขวัญ
- รอ.021 สะพานชุมชนบ้านท่าค้อ อ.เสลภูมิ
- รอ.024 สะพานข้ามห้วยขี้ลิง อ.เชียงขวัญ

จ.อุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี จำนวน 28 สายทาง สามารถผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 27 สายทาง

- อบ.4026 แยก ทล. 2050 - บ้านโอด - บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง
- อบ.2117 แยก ทล. 23 - บ้านโนนรัง - บ้านหนองยอ อ.เขื่องใน,หัวตะพาน
- อบ.4012 แยก ทล. 2050 - บ้านม่วงโคน อ.ตระการพืชผล,ตาลสุม
- อบ.2014 แยก ทล. 23 – บ้านคำหมี อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
- อบ.2045 แยก ทล. 23 - บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง
- อบ.2084 แยก ทล. 23 – บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง
- อบ.4086 แยก ทล.2413 – บ้านป่าก่อ อ.เขื่องใน
- อบ.4087 แยก ทล. 2413 – บ้านดอนแดงใหญ่ อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
- อบ.2044 แยก ทล. 23 - บ้านไทย อ.เขื่องใน
- อบ.5042 แยก ทช.อบ.4041 - บ้านนาคาย อ.ดอนมดแดง
- อบ.2013 แยก ทล. 24 - บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม
- อบ.2037 แยก ทล. 23 – บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน
- อบ.3092 แยก ทล. 217 – บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 – บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.4038 แยก ทล. 2173 - บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.4068 แยก ทล. 2182 - บ้านท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม
- อบ.5071 แยก ทช.อบ.4031 – บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม
- อบ.3039 แยก ทล. 217 - บ้านสะพานโดม-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.3050 แยก ทล. 217 - บ้านห้วยขาม อ. สว่างวีระวงศ์
- อบ.4005 แยก ทล. 2050 - บ้านสะพือ อ.เมือง,ตาลสุม,พิบูลมังสาหาร,ศรีเมืองใหม่
- อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง - วารินชำราบ
- อบ.3054 แยก ทล. 217 – บ้านเสาเล้า อ.สว่างวีระวงศ์
- อบ.5008 แยก ทช.อบ.4005-บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,ศรีเมืองใหม่
- อบ.3059 แยก ทล.217-บ้านทุ่งเพียง อ.สว่างวีระวงศ์
- อบ.5105 แยก ทช.อบ.2060-สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง
- อบ. 030 สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เขื่องใน
- อบ.039 สะพานลำน้ำเซบาย อ.เขื่องใน

 

จ.ยโสธร

จ.ยโสธร จำนวน 5 สายทาง สัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 4 สายทาง

- ยส.4010 แยก ทล.2083 – บ้านหัวดอน อ.มหาชนะภัย
- ยส.4014 แยก ทล. 2083 - บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย
- ยส.4035 แยก ทล. 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย
- ยส.010 สะพานแสนสุข – ยโสธร อ.พนมไพร

 

 

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรเข้าดำเนินการบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ก่อน รวมถึงจัดชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ

สำหรับในส่วนของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่มีน้ำท่วมจำนวนหลายสายทาง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 อุบลราชธานี) พร้อมด้วยแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด ได้เตรียมกระสอบทรายเพื่อนำไปเป็นผนังกั้นน้ำบนโครงข่ายถนนทางหลวงชนบทที่เกิดอุทกภัยพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

กลับขึ้นด้านบน