"นพ.สุกิจ" ปฏิเสธสภาฯเร่งใช้งบฯกมธ.ล้างท่อแจก 1 แสน

"นพ.สุกิจ" ปฏิเสธสภาฯเร่งใช้งบฯกมธ.ล้างท่อแจก 1 แสน

"นพ.สุกิจ" ปฏิเสธสภาฯเร่งใช้งบฯกมธ.ล้างท่อแจก 1 แสน

รูปข่าว : "นพ.สุกิจ" ปฏิเสธสภาฯเร่งใช้งบฯกมธ.ล้างท่อแจก 1 แสน

ที่ปรึกษาประธานสภาฯ ปฏิเสธสภาฯแจกเงิน 1 แสนบาทต่อกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณสำหรับการทำงานของคณะกรรมาธิการสภาฯทั้ง 35 คณะโดยประธานสภาฯ ยังย้ำให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า โดยตัดงบฯศึกษาดูงานต่างประเทศ

วันนี้ (16 ก.ย.2562)  นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงชี้แจงการจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 35 คณะ ว่ากำหนดวงเงินงบประมาณในการใช้จ่าย 9 รายการ ระหว่างเดือน ก.ค. - เดือน ก.ย.2562 รวมวงเงินคณะละ 2,593,837 บาทซึ่ง 35 คณะรวมเป็น 90,784,300 บาท โดยไม่มีงบประมาณให้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ  จากที่ได้รับการจัดสรรส่วนนี้ 99,534,300 บาท

พร้อมระบุว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ย้ำให้การใช้งบประมาณของ ส.ส.ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน และให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ยังยืนยันว่าจะไม่มีการเร่งใช้งบประมาณที่เหลือค้างให้หมด เพื่อไม่ให้ถูกตัดวงประมาณในปีถัดไป ซึ่งตามหลักการแล้วหากงบประมาณเหลือก็นำส่งคืนแผ่นดิน พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวที่มีการเผยแพร่ว่าจะแจก ส.ส.ในกรรมาธิการคนละ 100,000 บาท ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ นพ.สุกิจ ระบุว่า งบประมาณศึกษาดูงานต่างประเทศไม่ได้ตั้งไว้ส่วนรายการที่ตั้งเอาไว้สำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการทั้ง 35 คณะ 9 เรื่องประกอบไปด้วย 1.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมาธิการ ,2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กรรมาธิการประจำสภาฯ ,3.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่ายานพาหนะ ,4.ค่าอาหารเลี้ยงรับรองและคณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎร ,5.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานกรรมาธิการสภาฯ

,6.ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการสภา ,7.เพื่อรับรองการต่างประเทศของกรรมาธิการ ,8.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศของคณะกรรมาธิการหรือ ค่ารับรอง และ 9.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมาธิการสภาฯ

 

กลับขึ้นด้านบน