ทช.รายงาน จ.อุบลราชธานี ถนนยังผ่านไม่ได้ 21 สายทาง

ทช.รายงาน จ.อุบลราชธานี ถนนยังผ่านไม่ได้ 21 สายทาง

ทช.รายงาน จ.อุบลราชธานี ถนนยังผ่านไม่ได้ 21 สายทาง

รูปข่าว : ทช.รายงาน จ.อุบลราชธานี ถนนยังผ่านไม่ได้ 21 สายทาง

กรมทางหลวงชนบทรายงาน มีถนนที่ประสบอุทกภัย 5 จังหวัด และไม่สามารถสัญจรได้ 28 สายทาง พร้อมเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดให้ประชาชนสัญจรได้

วันนี้ (17 ก.ย.2562) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่า (17 ก.ย. 62 เวลา 17.00 น.) มีถนน ทช.ประสบอุทกภัย 5 จังหวัด (ร้อยเอ็ด,อุบลราชธานี,ยโสธร,เชียงใหม่,ตราด) ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 34 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 6 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 28 สายทาง ดังนี้

 

1. จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้
- ชม.3052 แยก ทล.107-บ้านสบเปิง อ.แม่แตง
- ชม.4030 แยก ทล.1095-อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อ.แม่แตง

2. จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 3 สายทาง สามารถผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 2 สายทาง
- รอ.4078 แยก ทล. 2046 - บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ
- รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร รอ.4026 แยก ทล.2044 บ้านบัวคำ อ.เชียงขวัญ
- รอ.4046 แยก ทล. 2043 - บ้านท่าลาด อ.พนมไพร (ผ่านได้)

3. จ.อุบลราชธานี จำนวน 23 สายทาง สามารถผ่านได้ 2 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 21 สายทาง
- อบ.4026 แยก ทล. 2050 - บ้านโอด - บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง
- อบ.2117 แยก ทล. 23 - บ้านโนนรัง - บ้านหนองยอ อ.เขื่องใน,หัวตะพาน
- อบ.4012 แยก ทล. 2050 - บ้านม่วงโคน อ.ตระการพืชผล,ตาลสุม
- อบ.2014 แยก ทล. 23 – บ้านคำหมี อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
- อบ.2045 แยก ทล. 23 - บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง
- อบ.2084 แยก ทล. 23 – บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง
- อบ.4086 แยก ทล.2413 – บ้านป่าก่อ อ.เขื่องใน
- อบ.4087 แยก ทล. 2413 – บ้านดอนแดงใหญ่ อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
- อบ.2044 แยก ทล. 23 - บ้านไทย อ.เขื่องใน
- อบ.5042 แยก ทช.อบ.4041 - บ้านนาคาย อ.ดอนมดแดง
- อบ.2037 แยก ทล. 23 – บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน
- อบ.3092 แยก ทล. 217 – บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 – บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.4038 แยก ทล. 2173 - บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.3039 แยก ทล. 217 - บ้านสะพานโดม-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.3050 แยก ทล. 217 - บ้านห้วยขาม อ. สว่างวีระวงศ์
- อบ.4005 แยก ทล. 2050 - บ้านสะพือ อ.เมือง,ตาลสุม,พิบูลมังสาหาร,ศรีเมืองใหม่ (ผ่านได้)
- อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง - วารินชำราบ
- อบ.5008 แยก ทช.อบ.4005-บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,ศรีเมืองใหม่
- อบ.3059 แยก ทล.217-บ้านทุ่งเพียง อ.สว่างวีระวงศ์
- อบ.5105 แยก ทช.อบ.2060-สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง
- อบ. 030 สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เขื่องใน
- อบ.039 สะพานลำน้ำเซบาย อ.เขื่องใน
- อบ.3058 แยก ทล.231 – ข้ามลำมูลน้อย (ผ่านได้)

 

 

4. จ.ยโสธร จำนวน 3 สายทาง สัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 2 สายทาง
- ยส.4014 แยก ทล. 2083 - บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย
- ยส.4035 แยก ทล. 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย
- ยส.010 สะพานแสนสุข – ยโสธร อ.พนมไพร (ผ่านได้)

5. จ.ตราด จำนวน 3 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 3 สายทาง
- ตร.1004 แยก ทล.3-บ้านชำราก อ.เมือง
- ตร.4023 แยก ทล.3271-บ้านเสม็ดแดง อ.เมือง
- ตร.4039 แยก ทล.3494-บ้านฆ้อ อ.เขาสมิง

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรเข้าดำเนินการบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ก่อน พร้อมจัดรถบรรทุก เพื่อขนส่งประชาชนและยานพาหนะ บริเวณที่น้ำท่วม รวมถึงจัดชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ

สำหรับสายทางที่ระดับน้ำลดลงแล้ว ทช.ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย และจะดำเนินการสำรวจ ออกแบบ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูฯ ให้เข้าสู่สภาพปกติ อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

กลับขึ้นด้านบน