คลังชี้แจง"ไม่ถังแตก" หลังครม.จัดรายการรับเงินบริจาคช่วยท่วม

คลังชี้แจง"ไม่ถังแตก" หลังครม.จัดรายการรับเงินบริจาคช่วยท่วม

คลังชี้แจง"ไม่ถังแตก" หลังครม.จัดรายการรับเงินบริจาคช่วยท่วม

รูปข่าว : คลังชี้แจง"ไม่ถังแตก" หลังครม.จัดรายการรับเงินบริจาคช่วยท่วม

กระทรวงการคลัง ชี้แจง การจัดรายการพิเศษ เปิดรับเงินบริจาค ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นการแสดงน้ำใจ ไม่เกี่ยวกับ ฐานะทางการคลัง พร้อมเปิดตัวเลขเงินคงคลังประเทศ 5.12 แสนล้านบาท เพียงพอต่อการดำเนินนโยบาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี จัดรายการพิเศษ เพื่อรับบริจาคเงิน ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย หลายจังหวัด ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงสถานะทางการคลัง

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จึงชี้แจงว่า การจัดรายการพิเศษดังกล่าว เพื่อเปิดช่องทางให้ ประชาชน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และแสดงความเอื้อเฟื้อแบ่งปันในสังคม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสถานภาพทางการคลังในปัจจุบัน โดยข้อมูล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 ระดับเงินคงคลังประเทศ อยู่ 512,274 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล

นอกจากนี้รัฐบาลยังมีวงเงินทดรองราชการ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจจัดสรรเงินทดรองราชการจังหวัดละ 20 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนจามความจำเป็นเร่งด่วน อย่างเพียงพอและทันท่วงที ขณะเดียวกัน สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ ไออกมาตรการพักชำระหนี้ และเตรียมวงเงินสนับสนุนเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย

อีกทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกร และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ขอความร่วมมือสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อเร่งรัดพิจารณาสินไหมทดแทน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่แล้ว.

กลับขึ้นด้านบน