"เพนกวิน" ยื่นสอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยปมถวายสัตย์

"เพนกวิน" ยื่นสอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยปมถวายสัตย์

"เพนกวิน" ยื่นสอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยปมถวายสัตย์

รูปข่าว : "เพนกวิน" ยื่นสอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยปมถวายสัตย์

นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ และตัวแทนนักศึกษาในนาม สนท. ยื่นหนังสือขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบการทำงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากกรณีไม่รับวินิจฉัยปมถวายสัตย์ฯ

วันนี้ (18 ก.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน และตัวแทนนักศึกษาในนามสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนท.ยื่นหนังสือถึง เลขาธิการ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีไม่รับคำร้องที่มีผู้ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะรัฐมนตรี ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161

 

 

ทั้งนี้ กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลว่าการไม่รับคำร้องดังกล่าว จะเข้าข่ายการกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ.2561 ข้อ 11 เนื่องจากมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน 5 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในปี 2551 ตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งกำหนดวาระไว้ 9 ปี

แต่เมื่อครบวาระในปี 2560 แล้ว ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 24/2560 เรื่องให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามคำสั่งหัวหนัาคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23/2560 ซึ่งลงนามรับรองคำสั่งดังกล่าวโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสบแห่งชาติ ซึ่งตกเป็นผู้ถูกร้องในกรณีดังกล่าว

สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย จึงเรียกร้องให้ตรวจสอบในกรณีนี้ให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนอย่างสุจริตเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติทางการเมืองต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 

กลับขึ้นด้านบน