มีจริง! กล้องดักถ่ายจับภาพ "สมเสร็จ" ในป่าลำคลองงู

มีจริง! กล้องดักถ่ายจับภาพ "สมเสร็จ" ในป่าลำคลองงู

มีจริง! กล้องดักถ่ายจับภาพ "สมเสร็จ" ในป่าลำคลองงู

รูปข่าว : มีจริง! กล้องดักถ่ายจับภาพ "สมเสร็จ" ในป่าลำคลองงู

สายตรวจส่วนกลางอุทยานฯ ลำคลองงู ติดตามร่องรอย "สมเสร็จ" สัตว์ป่าสงวนหายาก นานกว่า 4 เดือน ตามคำบอกเล่าว่ามีผู้เคยพบเห็น กระทั่งพบสมเสร็จเดินโชว์ตัวหน้ากล้องดักถ่ายสัตว์ป่า

นายสาธิต ปิ่นกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู จ.กาญจนบุรี แจ้งว่า สายตรวจส่วนกลางอุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้ลาดตระเวนเชิงคุณภาพและได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า ซึ่งพบว่ามี "สมเสร็จ" สัตว์ป่าสงวนหายากใกล้สูญพันธุ์ ในป่าเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

แต่เดิม มีการบอกเล่าว่าเคยพบเห็นสมเสร็จ แต่ยังไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด พบเพียงร่องรอย โดยสายตรวจฯ ได้ลาดตระเวนติดตามร่องรอยและติดตั้งกล้องดักถ่าย ใช้เวลาเกือบ 4 เดือนจนได้ภาพปรากฎชัดดังกล่าว

เฟซบุ๊ก "อุทยานแห่งชาติลำคลองงู - Lam Khlong Ngu National Park" ยังระบุว่า เป็นที่น่ายินดีและแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า หวังว่าการพบสัตว์ป่าสงวนตามธรรมชาติที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จะก่อให้เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนของประชาชน ในการมีส่วนร่วมดูแลและป้องกันให้สัตว์ป่าอยู่รอดปลอดภัยต่อไป

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

ข้อมูลจากส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ระบุว่า "สมเสร็จ" เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ในกลุ่มเดียวกับม้า แรด และกระซู่ มีรูปร่างใหญ่ ขาสั้น ตีนมีกีบ จมูกและริมฝีปากบนยื่นออกมาคล้ายงวงช้าง

สมเสร็จเป็นสัตว์ป่าสงวนลำดับที่ 13 ใน พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ส.2535 เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ สำหรับประเทศไทย พบการกระจายตัวของสมเสร็จในพื้นที่กลุ่มป่าอนุรักษ์ 7 กลุ่มป่าในภาคตะวันตกและภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 38 แห่ง

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

กลับขึ้นด้านบน