ฝ่ายค้านยื่นสอบ "ประยุทธ์" ผิดจริยธรรมร้ายแรง

ฝ่ายค้านยื่นสอบ "ประยุทธ์" ผิดจริยธรรมร้ายแรง

ฝ่ายค้านยื่นสอบ "ประยุทธ์" ผิดจริยธรรมร้ายแรง

รูปข่าว : ฝ่ายค้านยื่นสอบ "ประยุทธ์" ผิดจริยธรรมร้ายแรง

7 พรรคฝ่ายค้านเตรียมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการเอาผิดกล่าวโทษ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ปมการถวายสัตย์ฯไม่ครบ

วันนี้ (19 ก.ย.2562) สืบเนื่องจากวันอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติปมการถวายสัตย์ฯและการไม่ชี้แจงงบประมาณในการดำเนินนโยบายรัฐบาล นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.พรรคประชาชาติ ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังยังชี้แจงต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะประเด็นการกล่าวถวายสัตย์ฯ ซึ่งรายละเอียดในการชี้แจงนั้นจะนำไปเขียนสำนวน เพื่อพิจารณายื่นต่อศาลฎีกา หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่วินิจฉัย ที่ทั้ง 7 พรรคฝ่ายค้านจะยื่นเอาผิดกล่าวโทษ ฐานฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.เพื่อไทย เปิดเผยว่ามี 2 ช่องทางที่จะยื่นเรื่อง คือ ยื่นต่อศาลฎีกาโดย ส.ส.จะยื่นเรื่องผ่าน ป.ป.ช. โดยอ้างอิงเหตุการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ ที่กฎหมายกำหนดให้บังคับใช้แก่ ส.ส. ส.ว.และคณะรัฐมนตรีด้วย

ในข้อที่ 5 กำหนดว่า "ต้องยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัรติย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ" และในข้อ 27 ยังระบุว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวให้ถือมีลักษณะที่ร้ายแรง

อีกทางคือการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยการเข้าชื่อของ ส.ส.ฝ่ายค้าน 1 ใน 10 ของสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญปี 60 มาตรา 82 ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา 170 (4) เหตุจากกระทำขัดต่อมาตรา 160 (5) ที่กำหนดว่า รัฐมนตรีต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ทั้งนี้ นพ.ชลน่าน ระบุด้วยว่า ทาง 7 พรรคฝ่ายค้านจะมีการหารือเพื่อสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไรอีกครั้ง คาดว่าเรื่องนี้จะดำเนินการได้โดยเร็ว 

กลับขึ้นด้านบน