มาเลเซียเร่งทำฝนเทียมบรรเทาหมอกควันไฟป่า

มาเลเซียเร่งทำฝนเทียมบรรเทาหมอกควันไฟป่า

มาเลเซียเร่งทำฝนเทียมบรรเทาหมอกควันไฟป่า

รูปข่าว : มาเลเซียเร่งทำฝนเทียมบรรเทาหมอกควันไฟป่า

มาเลเซียเรียกร้องให้นานาชาติช่วยแก้ปัญหาหมอกควันพิษข้ามพรมแดน ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งทำฝนเทียมบรรเทาปัญหาหมอกควันจากไฟป่าที่ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤต

กองทัพอากาศมาเลเซีย เร่งทำฝนเทียมหลังเผชิญกับวิกฤตหมอกควันพิษจากไฟป่ามานานหลายสัปดาห์ เจ้าหน้าที่ระบุว่าจะเร่งทำฝนเทียมต่อไปอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าสภาพอากาศและทิศทางลมเอื้ออำนวยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมาเลเซีย ระบุว่า การเร่งบรรเทาวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วน แม้ว่าจะเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาชั่วคราวก็ตาม

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า มาเลเซียไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ามพรมแดนได้ ซึ่งประเด็นนี้จำเป็นจะต้องใช้ความร่วมมือในระดับนานาชาติ ในระดับภูมิภาค และเชื่อมั่นว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดต้องการแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งมาเลเซียต้องการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาในระยะยาว

 

ปัญหาควันจากไฟป่าล่าสุด ส่งผลให้มาเลเซียต้องสั่งปิดสถานศึกษาไปแล้วมากกว่า 1,500 แห่ง และกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนมากกว่า 1.5 ล้านคน รวมทั้งอาจมีการพิจารณาผ่านกฎหมายที่จะใช้ลงโทษบริษัทของมาเลเซียที่มีส่วนทำให้เกิดการเผาป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

กลับขึ้นด้านบน