เปิดถังดอง "พายุ" เสือของกลางป่วยตาย อวัยวะอยู่ครบ

เปิดถังดอง "พายุ" เสือของกลางป่วยตาย อวัยวะอยู่ครบ

เปิดถังดอง "พายุ" เสือของกลางป่วยตาย อวัยวะอยู่ครบ

รูปข่าว : เปิดถังดอง "พายุ" เสือของกลางป่วยตาย อวัยวะอยู่ครบ

กรมอุทยานฯ พาสื่อพิสูจน์เปิดถังดองเสือชื่อพายุ ป่วยตาย หลังถูกหลวงตาจันทร์ ตั้งข้อสังเกตเสือตาย 86 ตัว ห่วงเขี้ยว หนังเสือหาย เจ้าหน้าที่งัดซากโชว์สื่อ พบตัดตลอดลำตัวดองทั้งขน หัวและเขี้ยวยังอยู่ครบ หน.สถานีฯระบุดูแลเสืออย่างดี ตามมาตรฐาน แต่พร้อมปรับปรุง

วันนี้ (20 ก.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นำสื่อมวลชนลงพื้นที่พิสูจน์ซากเสือโคร่งที่บรรจุในถังแช่ฟอร์มาลีนที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์เขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี หลังจากก่อนหน้านี้มีการยืนยันเสือโคร่งของกลางจากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมนโน จ.กาญจนบุรี ป่วยตาย 86 ตัว จาก 147 ตัว ที่ยึดมาดูแลที่ตายจากไข้หัดสุนัขและอาการอัมพาตลิ้นกล่องเสียง

 

นายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป้าและพันธุ์พืช กล่าวว่า การนำสื่อมวลชนสื่อมวลชนลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่เกี่ยวกับสถานที่ที่นำเสือของกลางมาเลี้ยงดูแลได้เห็นสภาพแวดล้อมของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง จ.ราชบุรี และได้เห็นเก็บรักษาชากสัตว์เสือโคร่งว่ามีกระบวนการเก็บรักษาอย่างไร

โดยเปิดให้สื่อมวลชนได้เห็นการเก็บชากเสือโคร่งที่แช่ฟอร์มาลีนความเข้มข้น 10% ในถังขนาด 200 ลิตร ซึ่งเขียนชื่อและวันที่เสือตายกำกับไว้ด้านข้างถังและบางส่วนได้นำฝังดินพร้อมถังในระดับความลึก 3 เมตร เนื่องจากฟอร์มาลีนระเหยเสื่อมสภาพจนแห้งทำให้ชากเน่าเบื่อยส่งกลิ่น และเป็นการป้องกันมลภาวะต่าง ๆ และการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

 

นายสมโภชน์กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่ยังไม่ทำลายซากเสือของกลางเนื่องจาก 2 ปัจจัย คือ โรคนี้เป็นโรคใหม่เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสในการศึกษาต่อไปในอนาคตจึงเก็บซากเสือไว้ เหตุผลที่ 2 คือ เพื่อความสบายใจของสังคมเนื่องจากมีความคลางแคลงใจ และหากรีบทำลายก็จะกลายเป็นประเด็นว่า เรามีส่วนทุจริตต่าง ๆ และเมื่อแก้ไขความแคลงใจแล้ว สังคมมีความสบายใจ จึงจะตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการใด ๆ ต่อไป

เปิดถังเสือดองของกลางตาย รับคำท้าหลวงตาจันทร์ 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดถังเสือที่ชื่อ "พายุ" หนึ่งในเสือโคร่งที่ตาย โดยเจ้าหน้าที่ต้องสวมชุดป้องกันสารเคมีอย่างรัดกุมเพราะกลิ่นฟอร์มาลีนค่อนข้างเหม็นรุนแรงและแสบตาโดยให้สื่อมวลชนสังเกตการณ์ในระยะประมาณ 10 เมตร จากนั้นนำถังออกมาเทซากเสือและงัดออกมาด้วยความอย่างลำบาก 

จากการสังเกตซากเสือที่เทออกมาตัวนี้ พบว่าเสือถูกตัดขาหน้าออก และชำแหละออกเป็น 2 ส่วนตามความยาวของลำตัว เนื่องจากเป็นเสือขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องตัดเป็นชิ้นส่วนเพื่อบรรจุภายในถัง ซึ่งพบว่าซากยังมีความสมบูรณ์ เช่น หัวเสือที่มีเขี้ยวติดอยู่ อวัยวะของเสือที่ถูกแช่ ขนยังติดอยู่ อุ้งเท้าครบ ซึ่งเจ้าหน้าที่อธิบายว่าได้นำเอาอวัยวะภายในออกเพื่อไม่ให้เน่าเสีย

 

ด้านนายบรรพต มาลีหวล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า เขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กล่าวถึงกรณีที่หลวงตาจันทร์ เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวฯตั้งข้อสังเกตเรื่องเสือตายว่า เกิดจากการเลี้ยงดูและชี้ว่าอวัยวะเสือที่สำคัญอาจจะหายไปโดยยืนยันว่า มีการดูแลเสืออย่างดี กรงเลี้ยงมาตรฐานการดูแลตามหลักวิชาการ และมีสัตวแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยตลอด

อย่าท้าเลย อย่าเอาชีวิตสัตว์มาเป็นเครื่องเล่น ผมดูแลผมก็ต้องทำให้ดีที่สุด ผมจะไม่ว่าใคร ทุกคนเลี้ยงก็พูดว่าเลี้ยงดีหมด ในส่วนของผมว่าผมเลี้ยงไม่ดี ผมยินดีรับนำมาปรับปรุง

 

เฝ้าระวังอาการใกล้ชิด 


นายบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า การดูแลเสือและสัตว์ต่าง ๆ ยืนยันว่า งบประมาณที่ได้รับเพียงพอซึ่งกรงเสือบางส่วนขณะนี้ได้ปรับปรุงพื้นที่เพิ่มเติมให้เสือสามารถเดินและใช้ชีวิตในพื้นที่ที่กว้างขึ้นได้เพื่อลดความเครียด นอกจากนี้เสือของกลางที่ดูแลอยู่ในขณะนี้สัตวแพทย์ได้แบ่งอาการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีอาการน้อย อาการปานกลางและอาการมาก กลุ่มอาการมากอยู่ระหว่างการดำเนินการดูแลรักษาและอาจผ่าตัดเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น 

ขณะที่กลุ่มอาการน้อยทางสัตว์แพทย์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการให้วัคซีนให้ตรงกับโรคหัดสุนัข ซึ่งต้องดูแลเสืออย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกรณีที่อากาศร้อนชื้นเสือจะมีผลกระทบหายใจติดขัดได้ โดยขณะนี้ต้องดูแลและป้องกันการระบาดและจากผลตรวจในห้องปฏิบัติการแจ้งว่า ไม่พบแต่ก็ต้องเฝ้าระวังต่อไป เนื่องจากเสือบางตัวอาจมีภูมิคุ้มกัน การตรวจอาจไม่เจอและต้องดูแลให้ดีขึ้นต่อไป

การทำลายซากเสือ จะต้องทำลายไม่ให้เหลือชิ้นส่วนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยผมจะใช้การเผา ซึ่งกระบวนการทำลายซากจะต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและส่งเรื่องไปยังอธิบดีกรมอุทยานฯเพื่อขออนุมัติ ซึ่งซากเสือทั้งหมด 86 ตัวยังคงอยู่ในการดูแล เมื่อสังคมไม่คลางแคลงใจหรือคดีสิ้นสุดก็จะทำเรื่องขออนุมัติทำลายซาก

ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่มีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจในการเก็บรักษาซากเสือและดูแลเสือในพื้นที่เป็นจำนวนมาก  

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

โต้ปม "ถอดเขี้ยว-หนังเสือ" ป่วยตาย ยัน 86 ซากไม่หาย

แกะรอยเส้นทางแพร่ "โรคหัดสุนัข" ภัยเงียบคร่าเสือ 86 ชีวิต

20 ก.ย.นี้ อุทยานฯ รับคำท้า "หลวงตาจันทร์​" เปิดถังดองเสือตาย

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน