พบซากฟอสซิลอายุประมาณ 2 แสน ถึง 8 หมื่นปี

พบซากฟอสซิลอายุประมาณ 2 แสน ถึง 8 หมื่นปี

พบซากฟอสซิลอายุประมาณ 2 แสน ถึง 8 หมื่นปี

รูปข่าว : พบซากฟอสซิลอายุประมาณ 2 แสน ถึง 8 หมื่นปี

อบต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เตรียมพัฒนาภูเขาถ้ำเพชร ถ้ำยายรวก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลังกรมทรัพยากรธรณี พบซากฟอสซิลไฮยีนาลายจุด ในยุคน้ำแข็ง อายุราว 2 แสน ถึง 8 หมื่นปี

วันนี้ (20 ก.ย.ุ62) ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการจากกรมทรัพยากรธรณี เข้าตรวจสอบซากฟันกรามน้อยบนของฮายีนาลายจุด ขากรรไกรล่างด้านขวาฟันน้ำนมบนของแรดชวา ฟันกรามล่างของกวางป่า และฟันของเม่นใหญ่แผงคอยาว อายุประมาณ 2 แสน ถึง 8 หมื่นปี ซึงเป็นซากฟอสซิล ที่พบในภูเขาถ้ำเพชร ถ้ำยายรวก ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

 

 

 

จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ คาดว่าเป็นสัตว์ในยุคปลายสมัยไพลสโตซีนตอนล่าง ไปจนถึงช่วงต้นของสมัยไพลสโตซีนตอนปลาย ซึ่งในสมัยนั้นพื้นที่บริเวณนี้ มีสภาพแวดล้อมเป็นทุ่งหญ้าสะวันนา สลับกับป่าทึบ จึงเป็นเส้นทางที่เหมาะสม สำหรับการย้ายถิ่น หรือ อพยพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ไปยังหมู่เกาะต่างๆ 

 กรมทรัพยากรธรณีจึงจะเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ เพื่อขอความเห็นชอบให้ประกาศแหล่งถ้ำยายรวกเป็นเขตสำรวจศึกษาวิจัยตามนัย แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551 

กลับขึ้นด้านบน