ทช.เผยอุทกภัยกระทบ 3 จังหวัด ผ่านไม่ได้ 18 สายทาง

ทช.เผยอุทกภัยกระทบ 3 จังหวัด ผ่านไม่ได้ 18 สายทาง

ทช.เผยอุทกภัยกระทบ 3 จังหวัด ผ่านไม่ได้ 18 สายทาง

รูปข่าว : ทช.เผยอุทกภัยกระทบ 3 จังหวัด ผ่านไม่ได้ 18 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท เผยสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 3 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี, ยโสธร สัญจรผ่านได้ 3 สายทาง สัญจรผ่านไม่ได้ 18 สายทาง

วันนี้ (22 ก.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันนี้ เมื่อเวลา 08.00 น. มี ถนน ทช.ประสบอุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี, ยโสธร ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 21 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 3 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 18 สายทาง ดังนี้

1. จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้

- รอ.4078 แยก ทล. 2046 - บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ
- รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร

 

 

2. จ.อุบลราชธานี จำนวน 17 สายทาง สามารถผ่านได้ 3 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 14 สายทาง

- อบ.4026 แยก ทล. 2050 - บ้านโอด - บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง
- อบ.2117 แยก ทล. 23 - บ้านโนนรัง - บ้านหนองยอ อ.เขื่องใน,หัวตะพาน
- อบ.2014 แยก ทล. 23 – บ้านคำหมี อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ (ผ่านได้)
- อบ.2045 แยก ทล. 23 - บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง
- อบ.2084 แยก ทล. 23 – บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง
- อบ.4087 แยก ทล. 2413 – บ้านดอนแดงใหญ่ อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
- อบ.2044 แยก ทล. 23 - บ้านไทย อ.เขื่องใน
- อบ.2037 แยก ทล. 23 – บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน
- อบ.3092 แยก ทล. 217 – บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 – บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร
- อบ.4038 แยก ทล. 2173 - บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร (ผ่านได้)
- อบ.3039 แยก ทล. 217 - บ้านสะพานโดม-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร (ผ่านได้)
- อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อ.เมืองอุบลราชธานี - อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง - วารินชำราบ
- อบ.5008 แยก ทช.อบ.4005-บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,ศรีเมืองใหม่
- อบ.5105 แยก ทช.อบ.2060-สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง
- อบ. 030 สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เขื่องใน
- อบ.039 สะพานลำน้ำเซบาย อ.เขื่องใน

 

 

3. จ.ยโสธร จำนวน 2 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้

- ยส.4014 แยก ทล. 2083 - บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย
- ยส.4035 แยก ทล. 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมจัดชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ สำหรับสายทางที่ระดับน้ำลดลงแล้ว ทช.ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย และจะดำเนินการสำรวจ ออกแบบ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูฯ ให้เข้าสู่สภาพปกติต่อไป อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กลับขึ้นด้านบน