นายกฯ พบปะคนไทยในนิวยอร์กระหว่างไปประชุมยูเอ็น

นายกฯ พบปะคนไทยในนิวยอร์กระหว่างไปประชุมยูเอ็น

นายกฯ พบปะคนไทยในนิวยอร์กระหว่างไปประชุมยูเอ็น

รูปข่าว : นายกฯ พบปะคนไทยในนิวยอร์กระหว่างไปประชุมยูเอ็น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปร่วมประชุมสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 74 ที่ประเทศสหรัฐฯ พร้อมใช้โอกาสนี้ชี้แจงภารกิจและสถานการณ์ในประเทศไทยกับกลุ่มคนไทยในนิวยอร์ก พร้อมย้ำ ไม่กลัวโดนทำร้าย แต่กลัวเสียศักดิ์ศรีในฐานะนายกฯ

วันนี้ (23 ก.ย.2562) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา และคณะเดินทางถึงนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาแล้ว เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 และระหว่างที่คนไทยในนิวยอร์กให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงสถานการณ์ภายในประเทศและนโยบาย รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน พร้อมบอกเล่าภารกิจต่าง ๆ โดยระบุว่า การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะชี้แจงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวถ้อยแถลงในนามประธานอาเซียน สร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุน

นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารประเทศ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 และไทยแลนด์พลัส 1 รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 12 สาขา ผ่านการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก หรือ EEC โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญให้มีความพร้อมสู่ศตวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ยังภาคภูมิใจและยินดีที่ได้เห็นคนไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นพลเมืองที่ดีของสหรัฐอเมริกา และขอให้มีความรักความสามัคคี แต่อย่าลืมแผ่นดินแม่ ก่อนจะชี้แจงถึงการบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งที่ไทยกำลังเผชิญอยู่ และยอมรับว่าน้ำท่วม 4 จังหวัดครั้งนี้ รัฐบาลต้องใช้งบประมาณร่วม 2 - 3 หมื่นล้านบาท แต่ก็ต้องดูแลคนทั้งประเทศ เพราะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้น

นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า การเดินทางไปไหนมาไหนจะมีความลำบาก หากไปคนเดียว อาจโดนทำร้าย แต่ก็ไม่กลัว แต่กลัวเสียศักดิ์ศรีในฐานะนายกรัฐมนตรีของไทย

กลับขึ้นด้านบน