"กลาโหม" ยกระดับความร่วมมือเวียดนาม

"กลาโหม" ยกระดับความร่วมมือเวียดนาม

"กลาโหม" ยกระดับความร่วมมือเวียดนาม

รูปข่าว : "กลาโหม" ยกระดับความร่วมมือเวียดนาม

ไทย - เวียดนาม เห็นชอบขยายขอบเขตความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหาร รองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่

วันนี้(23ก.ย.2562) พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ระหว่าง 19 - 20 ก.ย. 2562 พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ ได้เดินทางไปราชการ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมด้านความมั่นคงไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 3 โดยมี พล.ท.อาวุโส เหวียน จี๋ วิง รมช.กลาโหมเวียดนาม เป็นประธานร่วม

ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันต่อการขยายขอบเขตความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันให้มากขึ้น ทั้งการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ การรักษาความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความมั่นคงและการทหารร่วมกัน โดยย้ำถึงความเป็นเอกภาพและการรักษาความเป็นแกนกลางอาเซียน รวมทั้งจำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด เพื่อรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ที่มีลักษณะไร้พรมแดนและมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น พร้อมทั้งเห็นพ้องร่วมกันว่า การดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพด้านความมั่นคงทางทะเล ต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างจริงจัง บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมของนานาประเทศ

โดยผลการประชุมดังกล่าว จะนำไปสู่การขับเคลื่อนขยายความร่วมมือทางทหาร และการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของทั้ง 2 ประเทศ ในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ รวมทั้งความมั่นคงและผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคต่อไป

กลับขึ้นด้านบน