กกต.หารือการแถลงผลงานพรรคการเมืองที่มี ส.ส.

กกต.หารือการแถลงผลงานพรรคการเมืองที่มี ส.ส.

กกต.หารือการแถลงผลงานพรรคการเมืองที่มี ส.ส.

รูปข่าว : กกต.หารือการแถลงผลงานพรรคการเมืองที่มี ส.ส.

กกต.จัดประชุมร่วมพรรคการเมือง เพื่อจัดสรรเวลาออกอากาศสำหรับการแถลงผลงานของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.ในสภาฯ โดยกำหนดการออกอากาศระหว่างวันที่ 16 -20 ธ.ค.นี้

วันนี้ (24 ก.ย. 2562) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างสำนักงาน กกต. กับพรรคการเมือง หารือการจัดสรรเวลาการออกอากาศให้พรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งเป็นการดำเนินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 มาตรา 86 กำหนดว่า ให้ กกต.จัดสรรเวลาออกอากาศให้พรรคการเมืองที่มี ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร โดยคำนึงถึงจำนวน ส.ส.ของแต่ละพรรคการเมือง เพื่อแถลงผลงานของพรรคการเมืองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกต.กำหนด.ทั้งนี้ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จัดสรรเวลา ประกอบด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ,สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

วาระในการหารือวันนี้ประกอบด้วย การกำหนดรูปแบบ เนื้อหา ระยะเวลา ห้วงเวลา ลำดับในการออกอากาศ และอุปกรณ์ ซึ่ง กกต.จะออกร่างประกาศเรื่องการจัดสรรเวลาตามที่กล่าวข้างต้น เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป สำหรับห้วงเวลาในการออกอากาศจำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ธ.ค.2562 เวลาออกอากาศตั้งแต่ 08.00 - 22.00 น.

ทั้งนี้พรรคที่มี ส.ส.เกิน 100 คนขึ้นไปจะได้รับการจัดสรรเวลาไม่เกิน 15 นาที ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ ขณะที่พรรคที่มี ส.ส.ตั้งแต่ 51 - 100 คนจะได้รับเวลาจัดสรรไม่เกินเวลา 10 นาที ประกอบด้วย พรรคอนาคตใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิไทยใจไทย

ส่วนพรรคการเมืองที่มี ส.ส.ไม่เกิน 50 คน จะได้รับการจัดสรรเวลา ออกอากาศไม่เกิน 7.30 นาที ประกอบด้วย พรรคชาติไทยพัฒนา, ชาติพัฒนา, รวมพลังประชาชาติไทย, พลังท้องถิ่นไทย, รักษ์ผืนป่าประเทศไทย,เสรีรวมไทย, ประชาชาติ, เศรษฐกิจใหม่, เพื่อชาติ,พลังปวงชนไทย

รวมถึงกลุ่มพรรคเล็ก คือ พรรคพลังไทยรักไทย,ประชาธิปไตยใหม่ ,ครูไทยเพื่อประชาชน, ประชาธรรมไทย, พลเมืองไทย, ประชาภิวัฒน์, พลังชาติไทย, ไทยศรีวิไลย์, พลังธรรมใหม่ และพรรคประชานิยม 

กลับขึ้นด้านบน