การประปานครหลวงเฝ้าระวังน้ำประปาเค็ม

การประปานครหลวงเฝ้าระวังน้ำประปาเค็ม

การประปานครหลวงเฝ้าระวังน้ำประปาเค็ม

รูปข่าว : การประปานครหลวงเฝ้าระวังน้ำประปาเค็ม

การประปานครหลวงเฝ้าระวังน้ำประปาเค็ม การประปานครหลวง ประเมินว่าหากฝนไม่ตกภายใน 30 วันนี้อาจทำให้น้ำประปากร่อยได้ เนื่องจากค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาเกินมาตรฐาน

วันนี้ (18 มิ.ย.2558) เมื่อเวลา 01.00 น. ค่าความเค็มบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตรวจวัดค่าความเค็มน้ำดิบผลิตน้ำประปาเกินมาตรฐานถึง 0.43 กรัมต่อลิตร สูงที่สุดในรอบปี ทั้งที่ค่าความเค็มไม่ควรเกิน 0.25 กรัมต่อลิตร การประปานครหลวงจึงหยุดสูบน้ำดิบในช่วงนี้ไปก่อน

ต่อมาช่วงเวลา 08.00 น. รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยาของกรมชลประทาน ค่าความเค็มบริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล ยังเกินค่ามาตรฐานที่ 0.26 กรัมต่อลิตร, ท่าน้ำนนทบุรี 1.77 กรัมต่อลิตรและกรมชลประทานสามเสน 2.10 กรัมต่อลิตร แต่ขณะนี้ค่าความเค็มที่สถานีสูบน้ำดิบสำแลกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วที่ 0.15 กรัมต่อลิตร จึงสามารถสูบน้ำดิบได้ตามปกติ

โดยการประปานครหลวงประเมินว่า หากยังไม่มีฝนตกมาช่วยเจือจางความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาภายใน 30 วัน อาจจะทำให้น้ำประปากร่อยได้ ส่วนมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง การประปานครหลวงเริ่มลดกำลังผลิตและจ่ายน้ำประปาลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะโรงผลิตน้ำประปาบางเขน ซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงจาก 3.9 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่งผลให้น้ำประปาจะไหลอ่อนเป็นช่วงเวลา ส่วนโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ยังคงผลิตน้ำประปาได้ตามปกติ


กลับขึ้นด้านบน