"คมนาคม" เล็งออกกฎควบคุมบิ๊กไบค์ "จำกัดความเร็ว - เพิ่มโทษ"

"คมนาคม" เล็งออกกฎควบคุมบิ๊กไบค์ "จำกัดความเร็ว - เพิ่มโทษ"

"คมนาคม" เล็งออกกฎควบคุมบิ๊กไบค์ "จำกัดความเร็ว - เพิ่มโทษ"

รูปข่าว : "คมนาคม" เล็งออกกฎควบคุมบิ๊กไบค์ "จำกัดความเร็ว - เพิ่มโทษ"

กระทรวงคมนาคมเตรียมออกกฎควบคุมบิ๊กไบค์ จำกัดความเร็ว ห้ามวิ่งแทรกช่องจราจร เพิ่มโทษผู้ขับขี่ และเชื่อมระบบใบสั่งกับใบขับขี่เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต

วันนี้ (25 ก.ย.252) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมแนวทางวางมาตรฐานความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยว่า กระทรวงคมนาคมจะตั้งคณะทำงานเร่งสรุปผลแนวทางดำเนินการภายใน 30 วัน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบต่อไป

 

ทั้งนี้ มาตรการบังคับใช้กฎหมาย จะเข้มงวดและเพิ่มโทษของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ เริ่มจากการนำระบบตัดแต้มมาใช้กับรถจักรยานยนต์ โดยการใช้กล้องจับผิดพฤติกรรมการขับขี่รถขนาดเล็กและเชื่อมระบบใบสั่งกับใบขับขี่ หากไม่จ่ายห้ามต่อภาษีประจำปี ขณะที่บิ๊กไบค์จะมีการออกกฎหมายห้ามวิ่งแทรกในช่องจราจรเหมือนมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก ซึ่งบิ๊กไบค์ต้องจอดรอรถติดเข้าแถวเหมือนรถยนต์ เพราะจะมีระบบกล้องจับผิดพฤติกรรมเพื่อลงโทษ นอกจากนี้จะพิจารณาควบคุมความเร็วบิ๊กไบค์อย่างเข้มงวดและห้ามขับเกิน 80 กม./ชม. ในเขตเมืองและชุมชน

ส่วนกิจการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ตามจุดท่องเที่ยวทั่วประเทศ จะออกกฎเพื่อกำกับดูแลและบังคับให้ชาวต่างชาติที่จะเช่ารถจักรยานยนต์ต้องมีใบขับขี่มาด้วย เพราะปัจจุบันไม่มีกฎหมายควบคุม นักท่องเที่ยวเช่าได้อย่างเสรี ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวมาเสียชีวิตบนท้องถนนในไทยจำนวนมาก นอกจากนี้จะเพิ่มความเข้มงวดการติดตามรถจักรยานยนต์ในท้องถิ่นที่มักจะไม่นำรถมาต่อภาษีและตรวจสภาพ เพราะส่งผลต่อความปลอดภัย 

 

นอกจากนี้จะเริ่มเส้นทางนำร่องที่จะแยกช่องจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะเพื่อแบ่งช่องจราจรกับรถยนต์ทั่วไป ซึ่งจะมีการนำร่องถนนในต่างจังหวัดและในกรุงเทพฯ ส่วนในพื้นที่เมืองหลวงในจุดที่อันตรายอย่างสะพานข้ามแยกที่มีลักษณะแคบหรืออุโมงค์นั้น จะต้องเข้มงวดห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ทางดัวกล่าวโดยเด็ดขาด

ขณะที่พื้นที่ในต่างจังหวัดจะพัฒนาสะพานกลับรถสำหรับรถจักรยานยนต์เท่านั้นเพิ่มเข้าไปในหลายจุด อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมมีแนวคิดนำร่องเส้นทางที่จักรยานยนต์สามารถวิ่งสวนเลนส์ได้ เช่น ถนนทางหลวงขนาดใหญ่หรือมอเตอร์เวย์ที่มีช่องถนนหลักและมีทางคู่ขนานขนาบข้าง ซึ่งจะปรับทางคู่ขนานให้รถวิ่งสวนทางกันได้ พร้อมติดตั้งป้ายจราจรและแสงไฟส่องสว่างให้ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาการขับรถย้อนศรแบบผิดกฎหมาย 

 

ขณะที่กฎหมายควบคุมเด็กแว้นซึ่งเป็นคำสั่ง ม.44 นั้น รัฐบาลชุดนี้จะนำเรื่องดังกล่าวมาจัดทำเป็นกฎหมายทั่วไปเพื่อบังคับใช้ระยะยาว ส่งเสริมเรื่องห่วงโซ่แห่งความรับผิดชอบ (Chain of responsibility) กล่าวคือ จะมีการลงโทษผู้เป็นเจ้าของรถด้วยในกรณีที่ผู้ยืมรถไปขับจนเกิดอุบัติเหตุ และจะมีการลงโทษผู้ปกครองด้วยหากเด็กแว้นนำรถจักรยานยนต์ไปก่อความวุ่นวายหรือเกิดอุบัติเหตุ

สำหรับแก้ไขใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ (Driving License) โดยจะมีการแก้กฎหมายเพื่อแยกประเภทใบขับขี่จักรยานยนต์แบ่งเป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) หลังจากนี้จะลงรายละเอียดขนาดของเครื่องยนต์ตามใบขับขี่ เช่น รถขนาดเล็กไม่เกิน 100 cc และรถบิ๊กไบค์ตั้งแต่ 300-400 cc ขึ้นไป

นอกจากนี้จะเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการสอบภาคปฏิบัติเพื่อออกใบขับขี่ โดยเฉพาะบิ๊กไบค์ที่ต้องจัดทำสนามสอบภาคปฏิบัติใหม่ ควบคู่ไปกับการนำระบบจำลองสถานการณ์จริง (Simulator)มาใช้ร่วมกับบททดสอบภาคปฏิบัติ เช่นเดียวกับที่ประเทศญี่ปุ่น ใช้การทดสอบระดับนี้ในการวัดจิตสำนึกความปลอดภัย (Safety Mindset) มาเป็นหนึ่งในเกณฑ์ให้คะแนนผู้ขับขี่ด้วย 

 

สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนพบว่ามากกว่า 74% เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ ส่งผลให้ไทยติดอันดับที่ 9 ของประเทศที่มีคนตายบนท้องถนนมากที่สุดในโลก ดังนั้น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมจึงสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการ พร้อมวางแนวทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์

 

กลับขึ้นด้านบน