"ทัพไทย" จัดพิธีสวนสนามเป็นเกียรติแก่นายพลเกษียณ

"ทัพไทย" จัดพิธีสวนสนามเป็นเกียรติแก่นายพลเกษียณ

"ทัพไทย" จัดพิธีสวนสนามเป็นเกียรติแก่นายพลเกษียณ

รูปข่าว : "ทัพไทย" จัดพิธีสวนสนามเป็นเกียรติแก่นายพลเกษียณ

กองทัพไทย จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2562 จำนวน 413 นาย เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของกำลังพลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ด้วยความอดทน และเสียสละ

วันนี้ (25 ก.ย.2562) กองบัญชาการกองทัพไทยจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2562 มี พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกจากราชการ ทั้งหมดจำนวน 413 นาย ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ พล.อ.บัณฑิตย์ บุญยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.อ.นวพล ดำรงพงศ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พล.อ.อ.ไพศาล น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหาร

 

กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล โดยมี พล.อ.บัณฑิตย์ บุญยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีสวนสนามฯ ณ ลานอเนกประสงค์ และจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย

 

การจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารฯ เป็นธรรมเนียมของกองทัพในการระลึกถึงคุณความดีของกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ทุกนาย ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ด้วยความอดทน วิริยะ อุสาหะ และเสียสละ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองบัญชาการกองทัพไทยมีความทันสมัย และมีการพัฒนามาเป็นลำดับ

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน