การบินไทยเลื่อนแผนจัดซื้อฝูงบินใหม่

การบินไทยเลื่อนแผนจัดซื้อฝูงบินใหม่

การบินไทยเลื่อนแผนจัดซื้อฝูงบินใหม่

รูปข่าว : การบินไทยเลื่อนแผนจัดซื้อฝูงบินใหม่

คณะกรรรมการการบินไทย พิจารณาทบทวนแผนจัดซื้อฝูงบินใหม่ เป็นอีก 6 เดือนข้างหน้า พร้อมประเมินผลงานสุเมธ ดำรงชัยธรรมในฐานะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ผ่าน ให้ทำหน้าที่ต่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการประชุมคณะกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุม มีวาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ร่วมกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลการทำงานและประเมินผลฝ่ายบริหาร ได้มีการประชุมเพื่อประเมินผลการทำงานของนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินจาก KPI ที่ได้กำหนดร่วมกันไว้ตั้งแต่นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม เข้าดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้นายสุเมธฯ ผ่านการประเมินผล เนื่องจากมีความพยายามในการดำเนินงานตามแผนงาน แต่ผลงานยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ทั้งหมด ทั้งนี้ มาจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามากระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงได้ให้ข้อกำกับเพิ่มเติม ให้ไปจัดทำแผนการฟื้นฟูสภาวะวิกฤตของบริษัทฯ โดยเร็วทั้งด้านรายได้และการบริหารจัดการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินการ โดยต้องไม่กระทบต่อการบริการและความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งจะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนด KPI เป้าหมายในการประเมินครั้งต่อไป

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ฝ่ายบริหารไปทบทวนแผนการจัดซื้อฝูงบิน 38 ลำ วงเงิน1.5 แสนล้านบาท โดยให้ทบทวนสมมติฐานในโครงการจัดหาเครื่องบินอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทบทวนพิจารณาการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ล่าสุดของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและประเทศชาติ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งภายใน 6 เดือน


คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีถึงความห่วงใยต่อสถานการณ์ของการบินไทยท่ามกลางปัญหาที่สะสมมาหลายยุคสมัย จากปัจจัยภายนอกมากมายและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการคมนาคมทั่วโลก คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทำหน้าที่และให้การสนับสนุนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และฝ่ายบริหารในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างดีที่สุด เพื่อให้การบินไทยสามารถก้าวพ้นวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่โดยเร็ว

 

กลับขึ้นด้านบน