นายกฯ แสดงวิสัยทัศน์อาเซียนหนุนพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายกฯ แสดงวิสัยทัศน์อาเซียนหนุนพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายกฯ แสดงวิสัยทัศน์อาเซียนหนุนพัฒนาอย่างยั่งยืน

รูปข่าว : นายกฯ แสดงวิสัยทัศน์อาเซียนหนุนพัฒนาอย่างยั่งยืน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 อย่างเป็นทางการ ยืนยันอาเซียนพร้อมร่วมมือกับสหประชาชาติขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมทั้งในและนอกอาเซียน

วันนี้(25ก.ย.62) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 อย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งหัวข้อหลักการประชุมในปีนี้ คือความพยายามผลักดันในระดับพหุภาคีเพื่อขจัดความยากจน การศึกษาอย่างมีคุณภาพ การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วม

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือในการประชุมครั้งนี้ โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียนว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผู้นำอาเซียนได้ร่วมรับรองวิสัยทัศน์ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเห็นชอบข้อริเริ่ม ความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 โดยอาเซียนมุ่งหวังที่จะเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่านกลไกสำคัญ 3 ข้อ คือทุกประเทศต้องร่วมเร่งรัดการดำเนินการ สร้างความเชื่อมโยง ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ขจัดปัญหาขยะทะเลและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และทุกประเทศต้องขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางการพัฒนา และเตรียมการเข้าสู่สังคมสูงอายุ รวมถึงต้องร่วมเสริมสร้างความร่วมมือ เปิดเสรีทางการค้า และสร้างภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ในโอกาสการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้หารือกับ ชีค อาซีนา นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และนายสกอตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย โดยไทยและบังคลาเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยอาศัยกลไกคณะกรรมการร่วมทางการค้าที่มีอยู่ และผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทเชิญชวนให้ภาคเอกชนบังกลาเทศลงทุนในโครงการ EEC และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ซึ่งนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศสนใจอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย และประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนด้วย

ขณะที่การหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำความสำคัญของความตกลง RCEP ต่อการเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนจะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายร่วมในการเจรจา RCEP ให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีนี้

ซึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ได้ชื่นชมบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียนและหวังให้มีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลียเป็นประจำทุกปี และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ด้านการค้าการลงทุนในทุกมิติ

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกรัฐมนตรีและภริยา ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและภริยา เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุข และหัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 

กลับขึ้นด้านบน