ขรก.จ่อเกษียณฯ กว่า 2 หมื่นคน พบ 13 กระทรวงไร้ข้อมูล

ขรก.จ่อเกษียณฯ กว่า 2 หมื่นคน พบ 13 กระทรวงไร้ข้อมูล

ขรก.จ่อเกษียณฯ กว่า 2 หมื่นคน พบ 13 กระทรวงไร้ข้อมูล

รูปข่าว : ขรก.จ่อเกษียณฯ กว่า 2 หมื่นคน พบ 13 กระทรวงไร้ข้อมูล

เปิดข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุ ประจำปี 2562 ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้ เบื้องต้น พบว่ากระทรวงศึกษาธิการมีมากถึง 23,813 คน ขณะที่ 13 กระทรวงที่เหลือจากทั้่งหมด 20 กระทรวง ไม่ระบุตัวเลขข้าราชการเกษียณอายุ

วันนี้ (26 ก.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสืบค้นข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุ ประจำปี 2562 ในเว็บไซต์หลักของกระทรวง 20 กระทรวงของประเทศไทย ซึ่งไม่นับรวมลูกจ้างของแต่ละกระทรวง พบว่ากระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุ พร้อมบัญชีแนบท้ายรายชื่อ จำนวน 740 หน้า โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จำนวน 23,813 คน ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่ามีข้าราชการเกษียณอายุ 1,479 คน

5 กระทรวง เผยข้อมูลเฉพาะข้าราชการระดับสูง

ส่วนอีก 5 กระทรวง ระบุข้าราชการเกษียณเฉพาะตำแหน่งข้าราชการระดับสูงและระดับชำนาญการพิเศษและอื่นๆ โดยกระทรวงมหาดไทย มีข้าราชการเกษียณอายุ 247 คน, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษียณ 81 คน, กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ข้าราชการเกษียณอายุ 70 คน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกษียณอายุ 43 คน และกระทรวงอุตสาหกรรม มีข้าราชการเกษียณอายุ 36 คน

13 กระทรวงไม่มีข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุ

ขณะที่อีก 13 กระทรวงที่เหลือ อย่างสำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการคลัง, กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงแรงงาน ไม่มีข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุในปีนี้ แม้ว่าหลายกระทรวงจะมีการจัดงานเลี้ยงส่งและมอบโล่ให้กับข้าราชการเกษียณอายุที่มีผลงานดีเด่น ขณะที่บางกระทรวงไม่ได้อัพเดทข้อมูลในส่วนนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน