กระทรวงแรงงาน เตรียมคุ้มครองพนักงานธนาคาร หากถูกเลิกจ้าง

กระทรวงแรงงาน เตรียมคุ้มครองพนักงานธนาคาร หากถูกเลิกจ้าง

กระทรวงแรงงาน เตรียมคุ้มครองพนักงานธนาคาร หากถูกเลิกจ้าง

รูปข่าว : กระทรวงแรงงาน เตรียมคุ้มครองพนักงานธนาคาร หากถูกเลิกจ้าง

เครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการเงิน เข้าพบ รมว.กระทรวงแรงงาน หลังเกิดกระแสเลิกจ้างพนักงานธนาคารไม่น้อยกว่า 5,000 คน หลังการควบรวมกิจการธนาคารธนชาต กับธนาคารทหารไทย

วันนี้ (27 ก.ย.2562) นายไวทิต ศิริสุวรรณ ประธานเครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการเงิน หรือ BFUN และคณะ เข้าหารือกับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.กระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ถึงผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กับ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายไวทิต กล่าวว่า การรควบรวม 2 ธนาคาร ทำให้พนักงานมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคต และความมั่นคงในการทำงาน ถึงสถานะความดำรงอยู่ในการเป็นพนักงาน หลังจากควบรวมกิจการแล้วเสร็จว่า พนักงานจะยังคงสถานภาพการเป็นพนักงานของธนาคารอยู่หรือไม่ รวมถึงสภาพการจ้างหลังควบรวมกิจการ เนื่องจากมีกระแสการเลิกจ้างไม่น้อยกว่า 5,000 คน การลดอัตรากำลังลงทั้งสองธนาคาร จึงต้องร่วมหาแนวทาง รวมถึงแก้ไขปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการละเมิดต่อพนักงาน การบีบพนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยขอให้คุ้มครองพนักงานธนาคารตามมาตรา 13 ของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่ให้โอนสิทธิและหน้าที่ของพนักงานตามไปด้วยหลังการควบรวมกิจการ

ม.ร.ว.จัตุมงคล ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดกรณีการเลิกจ้างขึ้น

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าหากเกิดกรณีการเลิกจ้างขึ้นจริง จะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงานในการดูแลพนักงานธนาคารที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างครบถ้วน รวมถึงเตรียมมาตรการการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้จะดำเนินการประสานหารือร่วมกับผู้บริหารธนาคารฯ เพื่อรับทราบข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานเกี่ยวกับสถานภาพความดำรงอยู่ของพนักงานต่อไป

กลับขึ้นด้านบน