ชุดตรวจโรคฉี่หนู รู้ผลไม่เกิน 10 นาที ช่วยรักษาผู้ป่วยได้ทัน

ชุดตรวจโรคฉี่หนู รู้ผลไม่เกิน 10 นาที ช่วยรักษาผู้ป่วยได้ทัน

ชุดตรวจโรคฉี่หนู รู้ผลไม่เกิน 10 นาที ช่วยรักษาผู้ป่วยได้ทัน

รูปข่าว : ชุดตรวจโรคฉี่หนู รู้ผลไม่เกิน 10 นาที ช่วยรักษาผู้ป่วยได้ทัน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโรคเลปโตสไปโรสิสรู้ผลภายใน 48 ชม. และมีชุดตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น รู้ผล 5-10 นาที เพื่อให้แพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที

วันนี้ (29 ก.ย.2562) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่าหลังจากน้ำลดลงในหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคเลปโตสไปโรสิสหรือโรคฉี่หนู ซึ่งมักพบระบาดในช่วงหน้าฝนหรือช่วงที่มีน้ำท่วมขัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีห้องปฏิบัติการพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์หาระดับภูมิคุ้มกัน สารพันธุกรรม และเพาะแยกเชื้อทั้ง 3 วิธี ดังนี้

  • วิธี MAT (Microscopic agglutination test) ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก,
  • วิธี IFA (Indirect Immunofluorescent Assay) ที่พัฒนาและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189
  • วิธี PCR เป็นการตรวจหาเชื้อในสิ่งส่งตรวจเช่น เลือด ปัสสาวะหรือเชื้อที่ได้จากการเพาะแยก

นพ.โอภาส กล่าวว่า ทั้ง 3 วิธีนี้ใช้ระยะเวลาในการตรวจวินิจฉัยและรู้ผลไม่เกิน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วันทำการหลังจากรับตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการและพร้อมให้บริการตรวจโรคเลปโตสไปโรสิสเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งมาตรวจยืนยันโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง เพื่อรองรับเตรียมพร้อมในกรณีที่อาจเกิดโรคระบาดขึ้นได้

 

 


นอกจากนี้ ยังได้ผลิตชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรสิสด้วยวิธี IFA สามารถทราบผลเบื้องต้นได้ภายใน 3 ชั่วโมง ชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรสิส Leoptospira igM , Leptospira Ab สามารถทราบผลเบื้องต้นได้ภายใน 15 นาที และชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรสิสเบื้องต้น Lepto Latex Test สามารถทราบผลเบื้องต้นได้ภายใน 5-10 นาที ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคขั้นต้นได้ และแพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที

 

 


โรคฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต มีสาเหตุมาจากเชื้อ Leptospira interrogans ผู้ป่วยรับเชื้อจากการสัมผัสเลือดหรือปัสสาวะของสัตว์รังโรคโดยตรง เช่น โค กระบือ สุกร สุนัข แมว หนู อีกทั้งผู้ป่วยยังสามารถติดเชื้อผ่านทางรอยแผล รอยขีดข่วน รอยถลอกบริเวณผิวหนัง เยื่อบุตา จมูก ปาก ที่เกิดจากการทำกิจกรรมในพื้นที่ชื้นแฉะ มีน้ำท่วมขัง หรือติดเชื้อจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป

สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยโรคหนูเสียชีวิตมาก เนื่องจากในระยะแรก ผู้ป่วยมักจะแสดงอาการไม่เฉพาะเจาะจงเช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียนหรือท้องเสีย คล้ายคลึงกับโรคไข้หวัด ไข้เลือดออก ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องและรวดเร็วจะช่วยให้แพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องและปลอดภัย

กลับขึ้นด้านบน