นักศึกษาร่างกายพิการ กรอกใบสมัคร เตรียมฝึกงาน ต.ค.นี้

นักศึกษาร่างกายพิการ กรอกใบสมัคร เตรียมฝึกงาน ต.ค.นี้

นักศึกษาร่างกายพิการ กรอกใบสมัคร เตรียมฝึกงาน ต.ค.นี้

รูปข่าว : นักศึกษาร่างกายพิการ กรอกใบสมัคร เตรียมฝึกงาน ต.ค.นี้

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำ “น้องต๊อด” นายชาตรี กรวัชรธาดา นักศึกษาร่างกายพิการ กรอกใบสมัคร ฝึกงานบริษัทโตโยต้า แผนกช่างยนต์ หวังได้ทำงานต่อ สร้างรายได้เลี้ยงตัวเองต่อไป

วันนี้ (29 ก.ย. 62) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด จ.เชียงใหม่ พร้อม นายชาตรี กรวัชรธาดา หรือ “น้องต๊อด” อายุ 22 ปี นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ นักศึกษาร่างกายพิการ ที่ได้รับความสนใจจากการโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในกลุ่ม “หางานเชียงใหม่” เพื่อหาสถานที่ฝึกงานตามอู่หรือศูนย์บริการซ่อมเครื่องยนต์


ด้วยมีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จึงทำให้หาสถานที่ฝึกงานตามทักษะและความถนัดมีความยากลำบาก ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่งจัดหาสถานที่ฝึกงานซึ่งมีบริษัทเอกชน จำนวน 2 แห่ง ใน จ.เชียงใหม่ แจ้งความประสงค์ยินดีให้นายชาตรีเข้ารับการฝึกงานที่ตรงตามความต้องการ


ล่าสุด นางธนาภรณ์ ระบุว่า หลังจากที่ได้พูดคุยและหารือร่วมกับนายชาตรี ถึงการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ฝึกงาน นายชาตรีได้พิจารณาเลือกบริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จำกัด ในแผนกช่างยนต์ เป็นสถานที่ฝึกงานซึ่งตรงกับความสามารถและทักษะวิชาสาขาที่เรียน โดยในวันนี้ได้พาเข้าไปกรอกใบสมัครเพื่อเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกงานของบริษัทดังกล่าวอย่างเป็นทางการ พร้อมเยี่ยมชมและให้นายชาตรี ทดลองการฝึกปฏิบัติงานจริง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ก่อนเริ่มฝึกงานจริงในช่วงกลางเดือน ต.ค.นี้ เป็นระยะเวลา 1 ปี


ทั้งนี้ บริษัทโตโยต้า ได้มีการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง ในกรณีของนายชาตรี หากฝึกงานครบ 1 ปี แล้วมีความประสงค์จะทำงานต่อทางบริษัทฯ ก็มีความยินดีพิจารณารับเข้าทำงาน รวมไปถึงให้สวัสดิการในระหว่างการฝึกงานเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป เช่น เงินเดือน ประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาลต่างๆ


ด้านนายชาตรี เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ฝึกงานในบริษัทดังกล่าว และขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ช่วยให้การสนับสนุนและให้โอกาสอย่างดีมาโดยตลอด โดยเหตุผลที่เลือกฝึกงานที่บริษัทโตโยต้าฯ เนื่องจากได้พิจารณาจากความถนัด ทักษะความสามารถที่ได้เรียนมา และมีความชอบในสายงานนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ อีกทั้งลักษณะงานและสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมกับความพิการ รวมถึงความต่อเนื่องที่จะสามารถต่อยอดให้มีงานทำได้อย่างยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้ต่อไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นศ.ร่างกายพิการ โพสต์ขอโอกาสฝึกงานช่างยนต์

อู่รถติดต่อมาแล้ว ยินดีให้ นศ.ร่างกายพิการ ฝึกงาน

 

กลับขึ้นด้านบน