ให้กำลังใจทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ปฏิบัติภารกิจสันติภาพ

ให้กำลังใจทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ปฏิบัติภารกิจสันติภาพ

ให้กำลังใจทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ปฏิบัติภารกิจสันติภาพ

รูปข่าว : ให้กำลังใจทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ปฏิบัติภารกิจสันติภาพ

กองทัพไทย ย้ำให้กำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในกรอบของสหประชาชาติอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

วันนี้ (30 ก.ย.2562) พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 24 - 29 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้มอบหมายให้ พล.ท.สุพจน์ มาลานิยม เจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยผู้แทนของกองทัพบก เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ในภารกิจ UNMISS (United Nations Mission in South Sudan) ณ เมืองจูบา ประเทศเซาท์ซูดาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานในภารกิจการรักษาสันติภาพ

เจ้ากรมยุทธการทหารได้เป็นสื่อกลางในการนำความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในด้านต่าง ๆ ไปยังกำลังพลผู้ปฏิบัติงานทุกนาย เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในฐานะตัวแทนของประเทศไทยที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในภารกิจที่สำคัญครั้งนี้ ซึ่งจากการเดินทางตรวจเยี่ยม พบว่า กำลังพลทุกนายสามารถปรับตัวและบริหารจัดการด้านความเป็นอยู่ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นที่รักของทหารจากมิตรประเทศ และประชาชนพื้นที่อีกด้วย

ในโอกาสนี้ ได้เดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทางทหารระดับสูงของเซาท์ซูดาน รวมทั้งผู้บัญชาการกองกำลังรักษาสันติภาพ และหัวหน้างานด้านต่าง ๆ ของกองกำลังรักษาสันติภาพ UNMISS ซึ่งได้กล่าวขอบคุณพร้อมทั้งชมเชยการปฏิบัติงานของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจของไทย ว่าเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ มีวินัยดีเยี่ยม สามารถสนับสนุนภารกิจของ UN ในด้านต่าง ๆ จนบรรลุผลในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการเข้าถึงและสร้างความเป็นมิตรกับประชาชน โดยได้น้อมนำแนวทางเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปทำเป็นตัวอย่างจนประสบผลสำเร็จพร้อมทั้งเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/ซาท์ซูดาน ได้เดินทางไปเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในนามของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ณ เมืองจูบา และเมืองรุมเบ็ค ทางตอนเหนือของเซาท์ซูดาน โดยมีกำหนดปฏิบัติภารกิจผลัดแรกเป็นเวลา 1 ปี ระหว่าง ธ.ค.2561 – ธ.ค.2562 โดยสหประชาชาติมอบภารกิจในการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองควบคู่ไปกับการปฏิบัติการด้านรักษาสันติภาพ

เบื้องต้นจะปรับปรุงเส้นทางจากเมืองจูบาไปยังเมืองโทริทระยะทาง 140 กม. และเมืองจูบาไปเมืองเยว์ระยะทาง 160 กม.รวมทั้งปรับปรุงเส้นทางจากเมืองรุมเบ็ค ไปยังเมืองยิรอล ระยะทาง 112 กม.โดยกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ฯ ประกอบด้วยกำลังจากหน่วยต่างๆ 273 นายได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพภาคที่ 3 กรมการทหารช่าง กรมแพทย์ทหารบก เป็นต้น โดยมี พ.ท.บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน

 

กลับขึ้นด้านบน