1 ต.ค.นี้ เริ่มโครงการ “ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยา” ลดแออัดใน รพ.

1 ต.ค.นี้ เริ่มโครงการ “ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยา” ลดแออัดใน รพ.

1 ต.ค.นี้ เริ่มโครงการ “ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยา” ลดแออัดใน รพ.

รูปข่าว : 1 ต.ค.นี้ เริ่มโครงการ “ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยา” ลดแออัดใน รพ.

3 รพ.ใหญ่ สังกัดกรมแพทย์ พร้อมนำร่องโครงการผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาพื้นที่ กทม. เริ่ม 1 ต.ค.2562 ดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 3 กลุ่มโรค ไม่ต้องรอรับยานาน ช่วยลดความแออัดใน รพ.

วันนี้ (30 ก.ย.2562) ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (อปสข.กทม.) เปิดเผยว่า ในการประชุม อปสข.กทม.เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา มีวาระพิจารณา“โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านขายยา (ข.ย.1) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้นำร่องดำเนินการพื้นที่ กทม.ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 3 แห่งก่อน ดังนี้ 

  • รพ.ราชวิถี มีเครือข่ายร้านยา ขย.1 ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ร้าน Boots สาขายูเนี่ยนมอลล์ ลาดพร้าว, ร้านขายยาเซฟดรัก เซนเตอร์ สาขาบิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
  • รพ.เลิดสิน มีเครือข่ายร้านยา ขย.1 ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ร้านฟาสซิโน สาขาสีลม(ซอยละลายทรัพย์),ร้านเอ็กตร้าพลัส สาขาปุณณวิถี 28,ร้านยาเคยู ฟาร์มา
  • รพ.นพรัตนราชธานี มีเครือข่ายร้านยา ขย.1 ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ร้านยาฟาสซิโน สาขา ปตท.สุขาภิบาล,ร้านยา Pure สาขาแฟชั่นไอแลนด์และร้านขายยาเซฟดรัก เซนเตอร์

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี กล่าวว่าเบื้องต้นร้านยา ข.ย.1เข้าร่วมโครงการที่เป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งเป็น “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ซึ่งจะร่วมให้บริการด้านยาและเวชภัณฑ์เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน 3 กลุ่มโรคได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด รวมถึงโรคเรื้อรังอื่นๆที่ไม่ซับซ้อน โดยแพทย์จะเป็นผู้ประเมินและผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นไปโดยสมัครใจและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทั้งหมดจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ ผลที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่เป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอคิวนาน เป็นการเพิ่มความสะดวกในการรับบริการ นับเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไปอีกก้าวหนึ่ง

นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การดำเนินงานเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยการจ่ายยาที่ร้ายยา เป็นความร่วมมือโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณภาพบริการด้านยา เนื่องจากเภสัชกรร้านยาจะมีเวลาให้คำปรึกษาผู้ป่วยในเรื่องการใช้ยาได้ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อนำไปปรับปรุงและขยายต่อไป

สำหรับผู้ป่วย 3 กลุ่มโรคและโรคเรื้อรังอื่นที่ไม่ซับซ้อน สนใจเข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านยาชุมชนอบอุ่น จะมีขั้นตอน ดังนี้

  1. พบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อประเมินการรับยาที่ร้านยา
  2. ลงทะเบียนรับยาที่ร้านยาโดยกรอกแบบฟอร์มแสดงความยินยอมและเลือกร้านยาที่โรงพยาบาล
  3. รับใบนัดหรือใบสั่งยาจากโรงพยาบาล
  4. รับยาได้ที่ร้านยาตามที่เลือกไว้ โดยแสดงบัตรประชาชนและใบนัดหรือใบสั่งยา ซึ่งในกรณีที่มอบอำนาจให้รับยาแทนจะต้องแจ้งที่ รพ.ไว้ก่อนและการรับยาต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ป่วย บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและใบนัดหรือใบสั่งยาของผู้ป่วย

 

กลับขึ้นด้านบน