"ศูนย์วิจัยกสิกรไทย" ประเมินปัญหาฝุ่นละออง กระทบเศรษฐกิจ 700 - 800 ล้าน

"ศูนย์วิจัยกสิกรไทย" ประเมินปัญหาฝุ่นละออง กระทบเศรษฐกิจ 700 - 800 ล้าน

"ศูนย์วิจัยกสิกรไทย" ประเมินปัญหาฝุ่นละออง กระทบเศรษฐกิจ 700 - 800 ล้าน

รูปข่าว : "ศูนย์วิจัยกสิกรไทย" ประเมินปัญหาฝุ่นละออง กระทบเศรษฐกิจ 700 - 800 ล้าน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินผลกระทบจากฝุ่นละอองที่กลับมาอีกครั้งช่วง 1 - 2 สัปดาห์ จะเสียโอกาสด้านสุขภาพ มูลค่าประมาณ 700-800 ล้านบาท

ปัญหาการกลับมาของฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานที่ปกคลุมพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในช่วงระยะเวลา 1 - 2 สัปดาห์นี้จะก่อให้เกิดผลกระทบจากค่าเสียโอกาสด้านสุขภาพ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 700 - 800 ล้านบาท เพราะประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงกระทบต่อสุขภาพของประชาชนบางกลุ่มทำให้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานและมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 

 

นอกจากนี้ ยังสร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และด้านการท่องเที่ยว โดยประชาชนอาจปรับแผนและชะลอการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งทำให้ภาครัฐจะต้องนำงบประมาณมาใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เช่น การปฏิบัติการฝนหลวง

หลังจากนี้ ต้องติดตามสถานการณ์เพราะหากปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานยาวนานเกินกว่า 2 สัปดาห์ จะยิ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาจจะขยายกว้างมากขึ้นกว่าที่ได้ประเมินไว้ พร้อมเสนอว่า ภาครัฐควรมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและต้องวางมาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การตรวจจับควันดำการตรวจสอบการปล่อยมลพิษโรงงานอุตสาหกรรมและการห้ามเผาในที่โล่งแจ้ง รวมถึงมาตรการระยะยาว เช่น การปลูกฝังพฤติกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาว

 

กลับขึ้นด้านบน