แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่ ย้ำสานต่อภารกิจ "ปกป้องสถาบัน - เป็นที่พึ่งประชาชน"

แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่ ย้ำสานต่อภารกิจ "ปกป้องสถาบัน - เป็นที่พึ่งประชาชน"

แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่ ย้ำสานต่อภารกิจ "ปกป้องสถาบัน - เป็นที่พึ่งประชาชน"

รูปข่าว : แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่ ย้ำสานต่อภารกิจ "ปกป้องสถาบัน - เป็นที่พึ่งประชาชน"

พล.ท.ธรรมนูญ วิถี รับมอบหน้่าที่ตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 จาก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ พร้อมย้ำจะทำหน้าที่ปกป้องเทิดทูนสถาบัน และเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในทุกสถานการณ์

วันนี้ (1 ต.ค.2562) กองทัพภาคที่ 1 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชา ระหว่าง พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ กับ พล.ท.ธรรมนูญ วิถี ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก โดยกองทัพภาคที่ 1 จัดกองกำลังเกียรติยศผสมจำนวน 3 กองพัน ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพภาคที่ 1 ร่วมพิธี

พล.ท.ธรรมนูญ ย้ำว่า จะยึดนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของอดีตผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด พร้อมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และปกป้องอธิปไตยของชาติ ซึ่งกองทัพภาคที่ 1 มีภารกิจหลากหลาย โดยเฉพาะการถวายความปลอดภัย ปกป้องเทิดทูนสถาบัน ป้องกันชายแดนและการรักษาความมั่นคงภายใน โดยเฉพาะงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 1 พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองทัพภาคที่ 1 มีภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงของชาติ การป้องกันประเทศอธิปไตยตามแนวชายแดนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการพัฒนาประเทศอีกทั้งการบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 26 จังหวัดภาคกลาง และรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนไทย-พม่าและแนวทางแก้ไข-กัมพูชา

รวมทั้งภารกิจถวายความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงค์ โดยกองทัพภาคที่1 มีหน่วยขึ้นตรงประกอบด้วยกองทัพน้อยที่1กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่ 9 กองพลทหารราบที่ 11 และกองพลพัฒนาที่ 1

กลับขึ้นด้านบน