กกต.ปัดชี้ขาด "นวัธ" สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. แต่ยอมรับส่งเรื่องถึง ครม.เตรียมจัดเลือกตั้ง

กกต.ปัดชี้ขาด "นวัธ" สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. แต่ยอมรับส่งเรื่องถึง ครม.เตรียมจัดเลือกตั้ง

กกต.ปัดชี้ขาด "นวัธ" สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. แต่ยอมรับส่งเรื่องถึง ครม.เตรียมจัดเลือกตั้ง

รูปข่าว : กกต.ปัดชี้ขาด "นวัธ" สิ้นสมาชิกภาพ ส.ส. แต่ยอมรับส่งเรื่องถึง ครม.เตรียมจัดเลือกตั้ง

สำนักงาน กกต.ออกเอกสารปฏิเสธชี้ "นวัธ เตาะเจริญสุข" ขาดสมาชิกภาพ ส.ส. แต่ยอมรับส่งหนังสือถึง ครม.เพื่อเตรียมการจัดเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (1 ต.ค. 2562)  สำนักงาน กกต.ออกเอกสารข่าว ระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าว เรื่องความเป็นสมาชิกภาพของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 จ.ขอนแก่น สิ้นสุดลงตามสื่อต่างๆ แล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดจึงได้มีหนังสือในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นการประสานงานทางธุรการตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเตรียมการในเบื้องต้นสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 7 จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้มีความเห็นว่าสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำความเห็นเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป

มีรายงานข่าวคาดว่า กกต.จะประชุมวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคมนี้หรือภายในสัปดาห์นี้ และประเด็นที่ กกต.จะพิจารณา อาจรวมถึงช่องทางการดำเนินการตามมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า กรณี กกต.เห็นว่า สมาชิกภาพ ส.ส.คนใดคนหนึ่งในเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบกับมาตรา 98 (6)  สามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

และหากนับ 45 วัน จากวันที่ศาลจังหวัดขอนแก่พิพากษาเมื่อวันที่ 24 กันยายน ก็มีกรอบเวลาในการจัดการเลือกตั้งภายในวันที่ 7 พฤจิกายนนี้ แต่ทั้งนี้ยังไม่มีข้อสุรปชี้ชัด ว่าจะนับจากวันที่ตำแหน่งว่างลงทันทีที่ศาลพิพากษา หรือวันที่มี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง หรือกรณีหากมีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ จะนับจากวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ 

กลับขึ้นด้านบน