ผบ.ทร.มอบนโยบายกองทัพเรือ ปี 2563

ผบ.ทร.มอบนโยบายกองทัพเรือ ปี 2563

ผบ.ทร.มอบนโยบายกองทัพเรือ ปี 2563

รูปข่าว : ผบ.ทร.มอบนโยบายกองทัพเรือ ปี 2563

ผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงนโยบายเชิงโอวาท ประจำปีงบประมาณ 2563 ย้ำขับเคลื่อนกองทัพเรือผ่านการพัฒนาองค์บุคคล องค์วัตถุและองค์ยุทธวิธี เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน

วันนี้ (2 ต.ค.2562) หลังเข้าสู่ปีงบประมาณ 2563 พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้แถลงนโยบายเชิงโอวาท ประจำปีงบประมาณ 2563 แก่กำลังพลกองทัพเรือประกอบด้วยนายทหารชั้นยศนายพลเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ รองผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการกองในกรมฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยกำลังรบระดับผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า ผู้บังคับการเรือ ผู้บังคับกองพัน ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรนายทหารอาวุโส หลักสูตรชั้นต้นพรรคนาวิน นักเรียนนายเรือ/นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ (นักเรียนบังคับบัญชาและตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นปี) และนักเรียนจ่าทหารเรือทุกสายวิทยาการ (ตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นปี) รวมจำนวนกว่า 1,000 นาย เมื่อวานนี้(1 ต.ค.62) ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้กำหนดหัวข้อนโยบายสำคัญเพื่อนำกองทัพเรือไปสู่ขั้นรุกคืบหน้า สถาปนาความมั่นคง (Moveing Forward to Ensure Sustainability : MFESF) อยู่บนหลักคิดพื้นฐานที่ว่าที่มีอยู่ต้องรักษาให้อยู่ แล้วพัฒนาต่อไปให้สอดคล้องกับยุคของการรบและการทำงานที่ต้องอาศัยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา 3 องค์ 1 ด้าน คือองค์บุคคลจิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ องค์วัตถุกำลังรบต้องมีขีดความสามารถสมบูรณ์ในตัวเองExpeditionary Force องค์ยุทธวิธีสปิริต นักรบชาวเรือ และอีก 1 ด้าน และด้านการบริหารจัดการ ต้องพัฒนาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย พัฒนาที่ยังยืน และสร้าง โอกาสการพัฒนาแก่กองทัพเรือมากขึ้น

 

ทั้งนี้จากนโยบายสำคัญเพื่อนำกองทัพเรือไปสู่ขั้นรุกคืบหน้าสถาปนาความมั่นคง (Moveing Forward to Ensure Sustainability : MFESF) โดยอยู่บนหลักคิดพื้นฐานที่ว่าที่มีอยู่ต้องรักษาให้อยู่ แล้วพัฒนาต่อไป ซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือ เชื่อมั่นว่า การไหลเวียนทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี กองทุน เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง และโอกาสการพัฒนาอันกว้างไกลให้กับการเติบโตของกองทัพเรือต่อไป 

แม่น้ำสายใหญ่ไม่ปฏิเสธให้สายธารเล็ก ๆ ไหลเข้าร่วมจึงจะมีน้ำมากได้ และขอให้กำลังพลของกองทัพเรือทุกนายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ใช้ความพยายามร่วมกัน คอยอำนวยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ ร่วมกันรับความสำเร็จแห่งการพัฒนา เพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือ มีความสุขและประเทศชาติมีความดีงามมากยิ่งขึ้น
กลับขึ้นด้านบน