"พล.อ.ประยุทธ์" ชวนประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ 24 ต.ค.นี้

"พล.อ.ประยุทธ์" ชวนประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ 24 ต.ค.นี้

"พล.อ.ประยุทธ์" ชวนประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ 24 ต.ค.นี้

รูปข่าว : "พล.อ.ประยุทธ์" ชวนประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ 24 ต.ค.นี้

รัฐบาลจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 5 และในหลวงรัชกาลที่ 9 และงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ ( 2.ต.ค. 2562) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในนามรัฐบาลในโอกาส การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปี 2562 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 และวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 ที่สวนสันติชัยปราการ

โดยมีประธานศาลฎีกา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ผู้บัญชาการเหล่าทัพ หัวหน้าส่วนราชการ ส.ส. ส.ว. ผู้นำชุมชน และกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรม

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการร่วมกันดูแลบ้านเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ตลอดจนการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อถวายพระพรไชยมงคลและแสดงความจงรักภักดีในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในเขตกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี

จากนั้นนายกรัฐมนตรี และคณะได้ร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และปลูกหญ้า  ด้านซ้ายของพระที่นั่งสันติชัยปราการ ตรวจพระที่นั่งฯ เพื่อเตรียมใช้เป็นที่ประทับสําหรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พร้อมกับทำความสะอาด บริเวณพระที่นั่ง สันติชัยปราการและบริเวณโดยรอบ ขัดล้าง และ ทําความสะอาดบริเวณลําริมน้ําภายในสวนสันติชัยปราการ ทาสีหลักกั้นริมน้ําภายในสวน และลงเรือตรวจสำรวจ เส้นทาง จากท่าพระอําทิตย์ สํารวจเส้นทางการทํากิจกรรมจิตอาสา ริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาและสํารวจความเรียบร้อยตลอดเส้นทางการเสด็จพระราชดําเนิน เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

กลับขึ้นด้านบน