อย. เรียกคืนยาฆ่าเชื้อ TAZOCIN หลังพบสิ่งแปลกปลอมในขวดยา

อย. เรียกคืนยาฆ่าเชื้อ TAZOCIN หลังพบสิ่งแปลกปลอมในขวดยา

อย. เรียกคืนยาฆ่าเชื้อ TAZOCIN หลังพบสิ่งแปลกปลอมในขวดยา

รูปข่าว : อย. เรียกคืนยาฆ่าเชื้อ TAZOCIN หลังพบสิ่งแปลกปลอมในขวดยา

อย.เรียกคืนยาฆ่าเชื้อรักษาผู้ป่วยเชื้อดื้อยา 9 รุ่น จาก รพ. และสั่งหยุดใช้ยา หลังพบสิ่งแปลกปลอมในขวดบรรจุยา เสี่ยงอันตราย

วันนี้ (2 ต.ค.62) นพ.สุรโชค ต่างวิวิฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่า ขณะนี้ อย.ได้ส่งหนังสือถึงโรงพยาบาล และบริษัทไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยา เพื่อเรียกคืนยาทาโซซิน (TAZOCIN) เลขทะเบียน 2C 1/54 (N) ทั้งหมด 9 รุ่นการผลิต หลังได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลรามาธิบดีว่า ยาดังกล่าวพบสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนในขวดบรรจุยา ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของซิลิคอนที่ใช้เป็นสารเคลือบผิวแก้ว เพื่อป้องกันการเกาะตัวของหยดน้ำ หรือ สารหล่อลื่นที่พบในอุตสาหกรรมยา ภายหลังการผสมด้วยตัวทำละลายแล้ว


ยาดังกล่าวเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นยาฉีดใช้เฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเชื้อดื้อยา หรือในรายที่มีอาการรุนแรงแต่ยังไม่ทราบเชื้อ และใช้ในโรงพยาบาลใหญ่ๆ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงพยาบาลใหญ่ เนื่องจากยามีราคาแพง ซึ่งยาตัวนี้จัดเป็นยาปราศจากเชื้อ หากพบสิ่งแปลกปลอมในขวดบรรจุยาอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต หรือ ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้ยาได้ จึงจำเป็นต้องเรียกคืนยา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน

ยา 9 ชุดนี้ ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลรามาธิบดี แต่ไม่แน่ใจว่าบริษัทจำหน่ายไปยังโรงพยาบาลอื่นหรือไม่ ซึ่งส่งข้อมูลไปทุกโรงพยาบาลแล้ว หากมียาก็ให้หยุดใช้ และส่งคืนบริษัท

 

 

 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนไม่ต้องวิตกกังวล เนื่องจากการเรียกยาตัวนี้คืนไม่ได้ใช้ในวงกว้าง เป็นยานำเข้า ใช้เฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆ เท่านั้น ซึ่งปริมาณการใช้ในผู้ป่วยไม่ได้มาก เป็นผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม และไม่ได้จำหน่ายตามท้องตลาด เบื้องต้น โรงพยาบาลใดที่ใช้ยาตัวนี้กับบริษัทดังกล่าว ต้องหยุดการใช้ยา และคืนให้กับบริษัทเพื่อเปลี่ยนยาตัวอื่นมาทดแทน หรือ อาจจะคืนเป็นจำนวนเงินขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งเมื่อเรียกคืนแล้วบริษัทต้องแจ้งกลับมายัง อย.เพื่อให้รับทราบด้วย

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน