เพียงคำเดียว วัฒนธรรมยุโรปในคำไทย "อีหรอบ-ศิวิไลซ์"

เพียงคำเดียว วัฒนธรรมยุโรปในคำไทย "อีหรอบ-ศิวิไลซ์"

เพียงคำเดียว วัฒนธรรมยุโรปในคำไทย "อีหรอบ-ศิวิไลซ์"

อิทธิพลของภาษาไม่ได้มาแค่คำพูด แต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมนำความเจริญที่ไทยนำมาใช้ จนกลายเป็นคำติดปากในแต่ละยุค

รูปข่าว : เพียงคำเดียว วัฒนธรรมยุโรปในคำไทย "อีหรอบ-ศิวิไลซ์"

เพราะไม่ใช่แค่หมวกเป๋ๆใส่เท่ๆให้โก้เก๋มีไสตล์ แต่ยังพาเอาวัฒนธรรมดนตรีที่หลากหลาย มาทำให้วัยรุ่นหญิงชายกลายเป็นจิ๊กโก๋จิ๊กกี๋ ไม่เพียงเป็นอิทธิพลจากยุโรปที่สะท้อนไว้ในสังคมไทยแต่ละยุค หากแต่เพราะทั้งแฟชั่น ดนตรี ล้วนแต่มีเรื่องของภาษาเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงไม่แปลกที่คนไทยจะยืมคำตะวันตกมาใช้ ถึงขนาดในยุคหนึ่งเกิดคำใหม่ใช้ว่า อีหรอบ

 

พจนานุกรมระบุว่า อีหรอบ เพี้ยนมาจากการออกเสียงคำว่า ยุโรป แต่เดิมใช้หมายถึง วัฒนธรรมหรือสิ่งของที่มาจากประเทศทางตะวันตก หรือทวีปยุโรป หากภายหลังความหมายเปลี่ยน โดยมักนำมาใช้กล่าวถึงแบบแผน แนวทาง หรือลักษณะที่มักเป็นแบบเดิม หรือคล้ายกัน ในสำนวน เข้าอีหรอบเดิม หรือ อีหรอบเดียวกัน

อีหรอบ สันนิษฐานว่าเดิมมาจากยุโรป ในยุคนั้นที่เราบ้าตะวันตก อะไรที่เค้าว่ามาเชื่อเค้าหมด เชื่อแนวคิดปรัชญา คือเข้าอีหรอบเข้ากรอบที่ฝรั่งบอกไว้ ความหมายปัจจุบันคือไม่อยู่ในกรอบหรือระเบียบ

อารยธรรมนำความเจริญแบบตะวันตกยังทำให้ความหมายของ ศิวิไลซ์ ถูกนำมาใช้ โดยนอกจากความพยายามในการการเขียนคำทับศัพท์ให้ถูกต้อง ยังมีการนำศิวิไลซ์มาเปรียบเทียบกับ ศรีวิไล คำประสมไทยกับสันสกฤต สื่อความหมายถึง ความดีงาม

 

นอกจากคำที่นำมาซึ่งความเจริญ ความศิวิไลซ์ที่ไทยนำมาใช้ยังสะท้อนให้เห็นผ่านการแต่งกาย กลายเป็นที่มาของคำเรียก ราชปะแตน คำผสมจาก ราช ในภาษาบาลี และ Pattern ในภาษาอังกฤษที่บัญญัติใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5

 

 

https://web.facebook.com/ArtandCultureThaiPBS/

 

 

กลับขึ้นด้านบน