โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 1,185 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 1,185 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 1,185 ราย

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 1,185 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการอัยการ จำนวน 1,185 ราย

วันนี้ (2 ต.ค.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 1,185 ราย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2562  ยกเว้นลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.2562 

อ่านเพิ่มเติม การแต่งตั้งข้าราชการอัยการ 

กลับขึ้นด้านบน