กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะ ส.ส. "นวัธ"

กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะ ส.ส. "นวัธ"

กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะ ส.ส. "นวัธ"

รูปข่าว : กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะ ส.ส. "นวัธ"

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.เพื่อไทย สิ้นสุดลง หลังศาลพิพากษาโทษคดีจ้างวานฆ่า

วันนี้ (3 ต.ค. 2562) คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้พิจารณาความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง กรณี นายนวัธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 ต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล โดยที่ยังไม่ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรได้มีการดำเนินการตามมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ

ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัยการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากจึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา 82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่านายนวัธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 มีเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6)

 

 

กลับขึ้นด้านบน