กกต.แจงกำหนดวันเลือกตั้งซ่อม 23 ต.ค.ตามกรอบกฎหมาย

กกต.แจงกำหนดวันเลือกตั้งซ่อม 23 ต.ค.ตามกรอบกฎหมาย

กกต.แจงกำหนดวันเลือกตั้งซ่อม 23 ต.ค.ตามกรอบกฎหมาย

รูปข่าว : กกต.แจงกำหนดวันเลือกตั้งซ่อม 23 ต.ค.ตามกรอบกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกเอกสารชี้แจงกำหนดวันเลือกตั้งซ่อม 23 ต.ค.ด้วยเป็นกรอบเวลาใน 45 วันและ กกต.ต้องทำบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประกาศไม่น้อยกว่า 25 วันก่อนวันเลือกตั้ง

วันนี้ (3 ต.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกต.ออกเอกสารข่าวชี้แจง โดยย้ำว่าได้ประสานหัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จ.นครปฐมแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อขอความร่วมมือให้ความสะดวก และอนุญาตให้ผู้ใช้แรงงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนในวันเลือกตั้งซ่อมวันพุธที่ 23 ต.ค.นี้ 

กกต.ได้ส่งหนังสือไปยัง อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ประธานภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม หลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการกำหนดวันเลือกตั้งในวันดังกล่าวนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน 

พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงในการกำหนดเลือกวันเลือกตั้งในวันพุธที่ 23 ต.ค. เนื่องจากเป็นวันหยุดที่ กกต.จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันที่ตำแหน่ง ส.ส.ว่างลง และด้วยกฎหมายกำหนดให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้ยังสถานที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตามกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 36 กำหนดไว้  ขณะที่ในวันหยุดอื่นภายใน 45 วันของกรอบกฎหมายไม่เป็นไปตามเงื่อนเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน