ศธ.สั่งรัดเข็มขัด งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี

ศธ.สั่งรัดเข็มขัด งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี

ศธ.สั่งรัดเข็มขัด งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี

รูปข่าว : ศธ.สั่งรัดเข็มขัด งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี

รมว.ศึกษาธิการ สั่งรัดเข็มขัดงบปี 63 เน้นใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและมีแผนการดำเนินการที่ชัดเจน พร้อมงดเดินทางดูงานต่างประเทศ 1 ปี แต่อนุมัติเฉพาะงานที่จำเป็น และเป็นประโยชน์กับการศึกษา

วันนี้ (3 ต.ค.62)นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ 2563 โดยจะเน้นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และทุกหน่วยงานต้องมีแผนการใช้งบประมาณ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพราะการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญมาก จึงขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดงดการดูงานต่างประเทศ 1 ปี หรือให้พิจารณาการเดินทางไปดูงานต่างประเทศเฉพาะงานที่จำเป็น และเป็นประโยชน์กับการศึกษา พร้อมทั้งลดการจัดอบรมสัมมนา ที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก

ขณะเดียวกันให้ศึกษาวิธีการที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการฝึกอบรม รวมทั้งยกเลิกการจัดงานแบบ Event เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย และไม่ต้องมีพิธีรีตรอง รวมถึงให้ทุกหน่วยงานทบทวนการใช้งบประมาณที่ซ้ำซ้อน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และแสดงให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน องค์กรต่างประเทศ เห็นว่ากระทรวงมีศักยภาพในการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพกับการศึกษา และเกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนมากที่สุด

สำหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีถือเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากต้องมีแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยภายในเดือน พ.ค.2563 ทุกโรงเรียนต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อมูล การสื่อสารกับครูและนักเรียนทั้งประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ขณะเดียวกัน กำลังพิจารณาแนวทางการจัดตั้ง Data Center ที่เชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงาน ให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

การบริหารจัดการข้อมูลต้องให้เสร็จภายใน 1 เดือน เช่น จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น จำนวนครู และรายละเอียดของวิชาหลักและวิชาอื่นที่เด็กเรียนตามหลักสูตร ซึ่งเราจำเป็นต้องมีข้อมูลเหล่านี้ที่ถูกต้องและชัดเจน เพื่อนำมาวางแผนการทำงานด้านต่าง ๆ บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ผู้ปฏิบัติงานทุกคน หยุดกลัวและกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม หยุดรอเพื่อดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ ให้ทันเวลา และหยุดทำอะไรเดิม ๆ ที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องส่วนสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ให้ทำต่อและขยายผลต่อไป รวมถึงให้กล้าคิด กล้าเสนอ กล้าเปลี่ยนแปลง 
กลับขึ้นด้านบน