เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จ.นนทบุรี

เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จ.นนทบุรี

เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จ.นนทบุรี

รูปข่าว : เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จ.นนทบุรี

ปัจจุบันนี้ทางเทศบาลนครเมืองนนทบุรี ยังไม่มีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด แต่มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ให้บรรจุไปในแผนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว เพื่อให้สัตว์เกิดสวัสดิภาพสูงสุด ซึ่งอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีระบบการจัดการสุนัขจรจัดอย่างเป็นรูปธรรม

 

วันที่ 4 ต.ค. 2562 แม้กรมปศุสัตว์จะประกาศให้พื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นเขตเฝ้าระวังพิษสุนัขบ้าเป็นเวลา 1 เดือน หลังพบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ใกล้วัดนครอินทร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี เมื่อวันก่อน แต่วณีย์ สัตยารมณ์ ผู้เลี้ยงสุนัขจรจัด ยังยืนยันจะเลี้ยงสุนัขจรจัดที่อุปการะไว้กว่า 20 ปีมาแล้ว เพราะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกตัว

 

 

ขณะที่ฟาร์มสุนัข ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดนนทบุรี ยังไม่ได้รับผลกระทบต่อการเพาะพันธ์สุนัข เนื่องจากเลี้ยงไว้ในระบบปิด แต่อยากสะท้อนให้ภาครัฐช่วยจัดการปัญหาสุนัขจรจัดอีกทางหนึ่ง

 

 

การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามักมีจุดเริ่มต้นจากสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดอื่นที่เกิดกับสุนัขในอนาคต โดยมีการออกแบบโครงสร้างตึก และวางแผนจะก่อสร้างในอำเภอไทรน้อย เพื่อย้ายสุนัขจรจัด ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองนนทบุรีไปอาศัยแทน

 

 

ด้านนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ยืนยันตัวเลขสุนัขจรจัดในจังหวัดนนทบุรี มีมากถึง 1 แสนตัว และเชื่อว่าการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จะช่วยให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากจังหวัดนนทบุรีได้

 

กลับขึ้นด้านบน