"คลัง" ขยายพื้นที่โอนตรงเบี้ย "ผู้สูงอายุ-พิการ"

"คลัง" ขยายพื้นที่โอนตรงเบี้ย "ผู้สูงอายุ-พิการ"

"คลัง" ขยายพื้นที่โอนตรงเบี้ย "ผู้สูงอายุ-พิการ"

รูปข่าว : "คลัง" ขยายพื้นที่โอนตรงเบี้ย "ผู้สูงอายุ-พิการ"

กรมบัญชีกลาง กดปุ่มจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าน้ำ ค่าไฟ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว พร้อมขยายพื้นที่โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง ให้ ผู้มีสิทธิได้เบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความชรา จากเดิม 3 จังหวัด เพิ่ม สมุทรสงคราม และอุทัยธานี ก่อนขยายสิทธิ์ทั่วประเทศ ม.ค.63

วันนี้ (7 ต.ค.2562) นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในงาน วันครบรอบวันสถาปนากรมฯ ครย 129 ปี ว่า กรมฯ ได้พัฒนาระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยขยายพื้นที่สิทธิโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ เข้าบัญชีเงินฝากผู้มีสิทธิโดยตรง จากเดิมสามารถโอนได้แค่ผู้มีสิทธิใน กรุงเทพฯเมืองพัทยา และ จ.สิงห์บุรี โดยตั้งแต่เดือน พ.ย.นี้ จะขยายสิทธิการโอนไปยัง จ.สมุทรสงคราม และ จ.อุทัยธานี จากนั้น จะทยอยขยายพื้นที่ในครบ 76 จังหวัด ภายในเดือน ม.ค.2563

 

ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านคน กรมฯ พร้อมเดินหน้าจ่ายเงินตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ ตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งค่าประปา ไม่เกิน 100 บาท ครัวเรือน/เดือน ค่าไฟ ไม่เกิน 230 บาท /ครัวเรือน /เดือน ระหว่างเดือน ต.ค.2562 -  ก.ย.2563 และมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ โดยจะจ่ายเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวร้อยละ 5 เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้แก่ผู้มีสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน 500 บาท/คน/เดือน เริ่มต่ออายุตั้งแต่ พ.ย.2562 – ก.ย.2563

นอกจากนี้ กรมฯ ยังเตรียมลงนามความร่วมมือกับ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเดือน ธ.ค.เพื่อขยายช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม ธุรกรรมระหว่างรัฐ กับเอกชน และประชาชน หลังพัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ หรือ e-Payment Portal of Government ซึ่งเป็นระบบงานเบ็ดเสร็จสำหรับการรับและนำเงินส่งคลังของหน่วยงานของรัฐ

 

ทำให้การชำระค่าปรับ ค่าเช่า ค่าใบรับรอง ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ของหน่วยงานนำร่อง 5 แห่ง สามารถทำผ่านเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องมาติดต่อที่ส่วนราชการด้วยตนเองอีกต่อไป เพียงเข้ามาทำธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์ก็สามารถออกใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) และนำไปชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส ATM Internet Banking หรือชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ตั้งเป้าหมายว่า ภายในปีหน้า กรมฯ จะขยายขอบเขตให้ส่วนราชการดำเนินการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางได้ทั้งหมด รวมไปถึงการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Block chain) มาช่วยในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยนำมาช่วยในเรื่องความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบที่มาของการทำธุรกรรมได้ เนื่องจากสามารถนำมาใช้ตรวจสอบหนังสือค้ำประกันที่ผู้ค้าภาครัฐยื่นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที

 

 

กลับขึ้นด้านบน