7 พรรคฝ่ายค้าน ไม่ยกมือโหวตหนุนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563

7 พรรคฝ่ายค้าน ไม่ยกมือโหวตหนุนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563

7 พรรคฝ่ายค้าน ไม่ยกมือโหวตหนุนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563

รูปข่าว : 7 พรรคฝ่ายค้าน ไม่ยกมือโหวตหนุนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563

ผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร ยืนยัน 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะไม่ยกมือสนับสนุนโหวตหนุนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ที่จะเข้าสู่วาระพิจารณา 17 - 18 ต.ค.นี้

วันนี้ (7 ต.ค.2562) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะไม่ยกมือสนับสนุนให้เพราะไม่ใช่เรื่องที่ ส.ส.จะต้องยกมือเห็นด้วยทั้งหมด 500 คน อย่างกรณีเสนอตั้งกรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนตัวคิดว่าการที่ฝ่ายค้านไม่ยกมือให้คงไม่ถึงขั้นทำให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ไม่ผ่าน แต่ต้องดูที่ข้อเท็จจริงจากตัวร่างที่ผ่าน ครม.ในวันนี้

หากไม่ผ่านมาจริง ๆ ก็เป็นเรื่องของนายกฯที่จะพิจารณาว่าจะแสดงความรับผิดชอบหรือไม่ เพราะหลาย ๆ ครั้งที่ นายกฯต้องรับผิดชอบ แต่กลับไม่รับผิดชอบ ทั้งนี้เห็นด้วยว่าหากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณไม่ผ่านจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน เพราะเมื่อมีงบประมาณก็จะเกิดการหมุนเวียนใช้จ่าย มีการลงทุนสร้างถนนหนทางต่าง ๆ

เบื้องต้นเท่าที่ทราบ เห็นว่างบประมาณที่ออกมา กลับไปให้ความสำคัญในด้านความมั่นคงมากกว่า ทั้งที่ควรนำงบประมาณไปช่วยทางด้านเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน ทำมาหากินลำบาก แต่กลับเอาเงินไปซื้อยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย

นายสมพงษ์ ยืนยันว่า ส่วนตัวไม่ขัดข้องกับการซื้อยุทโธปกรณ์ แต่ควรเป็นไปอย่างพอดี ไม่เว่อร์จนเกินไป อย่างเรือดำน้ำ ซึ่งไม่เห็นด้วย เพราะมีความจำเป็นเพียงป้องกันไม่ได้ไปสู้รบกับผู้อื่น

ผู้นำฝ่ายค้าน กล่าวว่า ขณะนี้ฝ่ายค้านเตรียม ส.ส. ที่จะอภิปรายแล้ว โดยจะแบ่งออกเป็นด้าน อาทิ ด้านสังคม เกษตร และการเมือง ส่วนตัวเห็นว่าการพิจารณาเพียงแค่ 2 วันอาจไม่เพียงพอ อาจจำเป็นต้องขยายออกไปเป็นวันที่ 3 เพราะรายละเอียดงบประมาณสับสนมากกว่าในอดีตจึงต้องใช้ระยะเวลาในการสอบถามมากขึ้น

กลับขึ้นด้านบน