คลังเตรียมออกสัญญาเช่าที่ราชฯ ประชาชน 1.39 แสนคน

คลังเตรียมออกสัญญาเช่าที่ราชฯ ประชาชน 1.39 แสนคน

คลังเตรียมออกสัญญาเช่าที่ราชฯ ประชาชน 1.39 แสนคน

รูปข่าว : คลังเตรียมออกสัญญาเช่าที่ราชฯ ประชาชน 1.39 แสนคน

กรมธนารักษ์ เตรียมออกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้ประชาชน และเกษตรกร 1.39 แสนคน พร้อมตั้งเป้าปีงบฯ 63 จำนวน 50,000 คน พร้อมตั้งเป้าทำศูนย์ชุมชน ให้ประชาชนขายของตามนโยบายประชารัฐสร้างไทย

วันนี้ (7 ต.ค.2562) นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมฯ เตรียมทำสัญญากับผู้บุกรุกที่ราชพัสดุ เข้าครอบครองอยู่ก่อน วันที่ 4 ต.ค. 2546 จำนวน 139,000 คน ในพื้นที่ 1.36 ล้านไร่ ตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เพื่อให้ประชาชน มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และชำระค่าเช่าที่ปีละ 200 บาทต่อไร่ ส่วนที่อยู่อาศัย คิดค่าเช่าตารางวาละ 25 สตางค์ ต่อเดือน หรือ ประมาณปีละ 300 บาทต่อ 100 ตารางวา และอยู่ระหว่างการทำรังวัต และพิสูจน์อีกว่า 47,000 ราย จากพื้นที่ 300,000 ไร่ ทั่วประเทศ

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์

 

พร้อมเดรียมเดินทางไปดำเนินการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ประชาชน บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำชลประทานลำปาวใช้ในราชการกรมชลประทาน แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.584 จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 340 คน ในวันที่ 11 ต.ค.นี้ จากนั้นจะไปมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ใน จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 2, 8 และ 29 ต.ค.2562 อีก 350 คน และตั้งเป้าหมายว่า ภายในปีงบประมาณฯ 2563 กรมฯ จะเร่งดำเนินการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ราษฎรทั่วประเทศอีกจำนวนไม่เกิน 50,000 คน ให้ได้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ต่อไป


นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ยังได้จัดทำโครงการ ศูนย์รวมชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้าชุมชน ตามโครงการประชารัฐสร้างไทยที่จะนำร่องในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.63 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เนื้อที่ประมาณ 1-1-78 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างจากส่วนราชการ ส่งคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเป็นช่องทางสร้างรายได้ในชุมชน โดยการขายสินค้าในชุมชน ซึ่งตั้งเป้าจะขยายศูนย์รวมชุมชนดังกล่าวให้ได้ 100 ชุมชนทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2563 และขยายไปยังทุกชุมชนในอนาคตต่อไป 

กลับขึ้นด้านบน