เตรียมใช้ระบบตัดแต้มกับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร

เตรียมใช้ระบบตัดแต้มกับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร

เตรียมใช้ระบบตัดแต้มกับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร

รูปข่าว : เตรียมใช้ระบบตัดแต้มกับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร

ภาคีป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ระบุว่ากลางเดือน ธ.ค.นี้ อาจจะมีการนำระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับขี่มาบังคับใช้ ซึ่งอาจจะลดจำนวนการกระทำผิดของผู้ขับขี่ที่ทำผิดกฎหมายจราจรซ้ำๆ และนำไปสู่การลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุได้ 2,000-4,000 คนต่อปี

เวทีระดมความคิดเห็นระหว่างภาคีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนกับสื่อมวลชน เรื่องกฎหมายจราจรใหม่ เพื่อช่วยชีวิตคนไทย กรณีการนำแนวคิดระบบตัดแต้ม มาใช้กับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร ในวันที่ 19 ธ.ค.นี้

 

พ.ต.อ.เอกราช ลิ้มสังกาศ รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ระบุว่า หลักเกณฑ์ วิธีการตัดคะแนนความประพฤติการขับรถ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่มีคะแนนคนละ 12 คะแนน การตัดแต้มจะถูกตัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อทำผิดในข้อหาที่กำหนดจะถูกตัดคะแนนตามจำนวนสำหรับข้อหานั้นๆ เมื่อคะแนนหมด จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน เมื่อพ้นกำหนดและผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกจะได้คืน 12 คะแนน หากไม่เข้ารับการอบรมจะได้คะแนนคืน 8 คะแนน

ระดับคะแนนที่ถูกตัด แบ่งเป็น 4 ระดับ

ระดับกลุ่ม 1 คะแนน เช่น ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถบนทางท้า

 

ระดับกลุ่ม 2 คะแนน เช่น ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรไฟสีแดง ขับรถย้อนศร ขับรถโดยประมาท

 

ระดับกลุ่ม 3 คะแนน เช่น จัดสนับสนุนหรือส่งเสริมการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ขับรถชนแล้วหลบหนี ขับรถในขณะเสพยาเสพติด

 

ระดับกลุ่ม 4 คะแนน เช่น ขับรถขณะเมาสุรา มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ขับรถขณะมึนเมาเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย สาหัส หรือเสียชีวิต

 

นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เชื่อว่า การนำระบบตัดแต้มมาใช้จะช่วยให้ผู้ขับขี่ปฎิบัติตามกฎหมายจราจรมากขึ้น จะช่วยลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุได้ร้อยละ 10-21 หรือประมาณ 2,000-4,000 คนต่อปี

 

กลับขึ้นด้านบน