ทภ.1 เพิ่มศักยภาพหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว

ทภ.1 เพิ่มศักยภาพหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว

ทภ.1 เพิ่มศักยภาพหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว

รูปข่าว : ทภ.1 เพิ่มศักยภาพหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว

กองทัพภาคที่ 1 เดินหน้าเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF เน้นตอบสนองปฏิบัติการทางยุทธวิธีและภารกิจทุกรูปแบบ

วันนี้ (8 ต.ค.2562) พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองแม่ทัพภาคที่ 1 รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานคณะทำงานเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF (Rapid Deployment Force) ของกองทัพภาคที่ 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของกองพลทหารราบที่ 9 ที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 กาญจนบุรี โดยมี พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 และ พ.ท.เจนยุทธ ประเสริฐพงศ์ธร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายแนวทางการดำเนินการและโครงสร้างการจัดหน่วย ทั้งด้านสถานภาพกำลังพล ความพร้อมของอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือติดต่อสื่อสาร ความพร้อมรบและความต่อเนื่องในการรบ รวมถึงสะท้อนปัญหาข้อขัดข้องในด้านอาวุธและยุทโธปกรณ์

ทั้งนี้มี “กรมทหารราบที่ 19” เป็นหน่วยหลัก และประกอบกำลังจากหน่วยต่างๆ ในกองพลทหารราบที่ 9 คือ กองพันทหารม้าที่ 19 กองพลทหารราบที่ 9 กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 และส่วนแยกกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 เพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของกองพลทหารราบที่ 9 ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ตามขีดความสามารถในการปฎิบัติงานร่วมกันได้

นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในการตอบสนองภารกิจในการเคลื่อนย้ายและการปฎิบัติทางยุทธวิธี ตามระบบปฎิบัติการในสนามรบ ตลอดจนปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 1 อย่างแท้จริงเพื่อให้หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของ กองทัพภาคที่ 1 มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองภารกิจได้ในทุกรูปแบบสมบูรณ์ทุกด้านอย่างสูงสุด

กลับขึ้นด้านบน