รองเลขาธิการพระราชวังเชิญหนังสือชมเชย "ไทยพีบีเอส"

รองเลขาธิการพระราชวังเชิญหนังสือชมเชย "ไทยพีบีเอส"

รองเลขาธิการพระราชวังเชิญหนังสือชมเชย "ไทยพีบีเอส"

รูปข่าว : รองเลขาธิการพระราชวังเชิญหนังสือชมเชย "ไทยพีบีเอส"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชกระแสทรงชมเชยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่นำเสนอรายการและข่าวเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และเยาวชนที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้รับชม

วันนี้ (8 ต.ค.2562) เวลา 16.39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้ผู้บริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่ได้นำเสนอรายการและข่าวเกี่ยวกับเยาวชน ที่สร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจผู้ชม เช่น ข่าวเรื่องน้องเก้า ยอดนักเปตองกตัญญู ถูกเรียกคัดเยาวชนทีมชาติที่ออกอากาศในช่วงรายการวันใหม่

ตลอดจนมีรายการและข่าวที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่งสอดรับกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานความช่วยเหลือผู้สูงอายุจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ไว้ในพระบรมราชนุเคราะห์ โดยมี รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็นผู้รับมอบพระราชกระแสทรงชมเชยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารสำนักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง กล่าวว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ให้ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ ได้อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ผลิตรายการที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อสังคม และมีเนื้อหาสาระดี เช่น รายการน้องเก้า ยอดนักเปตองกตัญญู ซึ่งเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต ให้กับผู้รับชม ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มา ณ โอกาสนี้"

 

รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กล่าวว่า "เราชาวไทยพีบีเอส ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีหนังสือชมเชยมาถึงพวกเราทำให้เรามีกำลังใจ มีความพยายามที่จะส่งเสริมรายการประเภทผู้สูงอายุ หรือรายการที่สร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความปลาบปลื้มของพวกเราอย่างยิ่ง ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้"

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน