กทม.เอาจริงหาบเร่-แผงลอย ขวางทางเท้าปรับ 2,000 บาท

กทม.เอาจริงหาบเร่-แผงลอย ขวางทางเท้าปรับ 2,000 บาท

กทม.เอาจริงหาบเร่-แผงลอย ขวางทางเท้าปรับ 2,000 บาท

รูปข่าว : กทม.เอาจริงหาบเร่-แผงลอย ขวางทางเท้าปรับ 2,000 บาท

กทม.เอาจริงหาบเร่-แผงลอย ขวางทางเท้าปรับ 2,000 บาท กรุงเทพมหานครประกาศกำหนดให้ผู้ค้าหยุดทำการค้าทุกวันจันทร์ ทั่วพื้นที่ กทม. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. 2558 เป็นต้นมา โดยไม่มีการยกเว้นพื้นที่ใดหลังพบผู้ค้าขายไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้

วันนี้ (19 มิ.ย.2558) นายโสภณ โพธิสป ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ระบุว่า กรุงเทพมหานครได้ผ่อนผันให้ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย หยุดทำการค้าจันทร์เว้นจันทร์ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2556 และให้ผู้ค้าขายวันจันทร์ได้บางพื้นที่ แต่ปรากฏว่าผู้ค้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ เช่นฝ่าฝืนค้าขายในวันจันทร์ พื้นที่ค้าขายสกปรกทิ้งขยะไม่เลือกที่ประกอบกับสถานที่ค้าขายบางแห่งสร้างปัญหาด้านจราจรเป็นอย่างมาก รวมทั้งประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก ทางกทม.จึงต้องใช้กฎหมายการรักษาความสะอาดมาบังคับใช้

โดยกำหนดห้ามปรุงอาหาร ขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ ห้ามใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหาร เพื่อขายบนถนน หรือในสถานสาธารณะและห้ามขายหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ ล้อเลื่อนบนถนน หรือในสถานสาธารณะ ใครฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาทโดยประกาศใช้ห้ามให้ผู้ค้าหยุดทำการค้าทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจจะกวดขันจับกุมผู้ค้าที่ฝ่าฝืนและเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด


กลับขึ้นด้านบน